Een schadeaangifte voor materiële schade en bedrijfsschade: gebouw en inhoud   

 
Uw schade aangeven

   

 

 
 

Een volledige schadeaangifte versnelt een vlotte afhandeling. Bezorg ons minstens deze gegevens:

 • Polisnummer (Dat staat op de bijzondere voorwaarden van uw contract (een voorbeeld). Vindt u het polisnummer niet terug? Vraag het even na bij uw Belfius-kantoor.)
 • Naam en contactgegevens van de verzekeringnemer
 • Communicatievoorkeur, liefst e-mailadres van de verzekeringnemer
 • Rekeningnummer van de verzekeringnemer
 • Naam en contactgegevens van de schadelijder (de verzekerde)
 • Adres van de schade
 • Datum van het schadegeval
 • Duidelijke omstandigheden: wat is er precies gebeurd?
 • Als er andere partijen bij betrokken zijn: naam en contactgegevens van die partijen
 • Bij diefstal of vandalisme: het nummer, de datum en de naam van de opsteller van het proces-verbaal en een kopie van het verhoorblad van de verzekerde
 • Als u btw-plichtig bent: een btw-verklaring

Dringende herstelling nodig?

Contacteer ons dan meteen via 02 286 70 00. We doen snel het nodige!

Btw-plichtig?

Vergeet dan niet uw btw-verklaring samen met uw schadeaangifte door te sturen.

Uw schade aangeven

Extra gegevens per type polis

 • Een polis @rtronic (elektronica) of Machinebreuk?


  Bezorg ons dan deze bijkomende gegevens:

  • Initiële aankoopfactuur
  • Duidelijke vermelding over welk toestel het gaat, inclusief serienummer en ouderdom van het toestel
  • Herstelkost of de nieuwvervangingswaarde (= kost van een gelijkwaardig toestel)
  • Adres waar het toestel zich bevindt (op het gebruikelijke adres vermeld in de polis of bij de hersteller?)

  Let op: het toestel en alle onderdelen moeten beschikbaar blijven!

  Uw schade aangeven


 • Een polis Bedrijfsschade?


  Bezorg ons dan deze bijkomende gegevens:

 • Een polis Alle Bouwplaats Risico’s?


  Bezorg ons dan deze bijkomende gegevens:

  • Gaat het om eigen schade (bouwheer) of bij een andere partij?
  • Naam en contactgegevens van eventuele andere betrokken partijen
  • Kopie van de eerste plannen van de architect (van het verzekerde gebouw)
  • Plaatsbeschrijving van de buur wanneer die schade lijdt
  • Lijst van de hoofd- en onderaannemers (indien mogelijk)
  • Begin- en einddatum van de bouwperiode en van de proef- en onderhoudsperiode
  • Ingebrekestelling(en) die u ontving

  Uw schade aangeven


 • Een polis Waarden?


  Bezorg ons dan deze bijkomende gegevens:

  • Bij overval of diefstal: het nummer, de datum en de naam van de opsteller van het proces-verbaal en een kopie van het verhoorblad van de verzekerde
  • Attest van de bank bij valse biljetten

  Uw schade aangeven