Belfius Digi Cover

Verzeker u tegen cybercriminaliteit!

Cyberveiligheid, zegt u dat iets?

Cyberrisico's gaan heel wat verder dan het aanvallen en lamleggen van uw IT-systemen. Als slachtoffer loopt u ook een risico op inkomstenverlies of op een onderzoek door een toezichthoudende overheid... Daarbovenop komen nog eens de kosten voor de tussenkomst van specialisten die alles moeten herstellen en vermijden dat de schade nog groter wordt.

Voor al die risico's op hacking, IT-pannes, gegevensdiefstal of cyberaanvallen bestaan er natuurlijk oplossingen. Met een optimale verzekering zoals Digi Cover kan u de gevolgen beperken.

Wat biedt Digi Cover u?

Bij een cyberaanval verleent de cyberverzekering Digi Cover u bijstand van IT-specialisten die u helpen:

 • de getroffen domeinen op te sporen
 • de oorsprong van het virus te zoeken en het uit te schakelen
 • uw IT-systemen te herstellen
 • uw verloren gegevens te recupereren

U beschikt eveneens over:

 • juridische bijstand voor de behandeling van klachten
 • ondersteuning door communicatiespecialisten om uw betrokken klanten te informeren
 • een dekking van de kosten voor schade aan derden

Wanneer een beroep doen op Digi Cover?

In geval van:

 • hacking van uw gegevens: als u geen toegang meer hebt tot uw gegevens
 • het uitvallen van uw IT-systeem: als uw software niet meer werkt
 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid: als u per vergissing malware naar een klant hebt doorgestuurd
 • aantasting van de bescherming van persoonsgegevens: als de gestolen gegevens van uw klanten buiten uw weten om verspreid werden op het internet
 • poging tot cyberafpersing: als men losgeld van u eist om weer toegang te krijgen tot uw gegevens

Wat zijn de extra troeven van Digi Cover?

 • Tussenkomst voor de herstelling van uw IT-systemen ook al werd nadien geen enkele cyberaanval vastgesteld
 • Uitgebreide waarborgen voor eigen schade en burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • Bescherming tegen de AVG-wetgeving (GDPR)
 • Wereldwijde dekking

Digi Cover komt niet tussen bij:


 • schadegevallen die niet het gevolg zijn van een uitval of een panne van het IT-systeem van de verzekeringnemer
 • financiële gevolgen van imagoverlies of reputatieschade
 • lichamelijke en stoffelijke gevolgschade van een gedekt schadegeval
 • financiële gevolgen van fraude of misbruik van vertrouwen door een van de verantwoordelijken van de verzekeringnemer

Nuttige documenten en informatie


 • De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten die worden gepubliceerd op belfius.be.
 • Belfius Digi Cover is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, België, RPR Brussel 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
 • Onze dienst klachtenbeheer, de bemiddelaar en de ombudsman zijn er om u te helpen.
  Hoe klacht indienen?

U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?