Uw liquiditeiten beleggen op lange termijn

Aandelenbevek met fiscaal voordeel DBI-bevek

Kenmerken

 • Enkel voor vennootschappen.
 • Dynamische belegging met hoger potentieel rendement maar zonder kapitaalbescherming.
 • Jaarlijks dividend quasi volledig aftrekbaar van uw winst (DBI-aftrek).

Beleggen als vennootschap ?

Hou er rekening mee dat de fiscale impact van beleggen als onderneming verschilt van de beleggingen die u doet als privépersoon. Deze fiscale impact is dus een belangrijk element in uw keuze.

Meer info

Hoe uw privévermogen opbouwen?

Hebt u een reserve aangelegd voor uw toekomstige projecten? Denk er dan aan een pensioen en uw privévermogen op te bouwen.

Hoe kunt u uw vermogen opbouwen
 • Al onze oplossingen voor het beleggen van uw liquiditeiten op lange termijn


  Belfius Business Managed Portfolio

  Beheersmandaat voor het optimaliseren van het rendement van een blijvend overschot aan liquiditeiten.

  Bekijk details


  Fondsen

  Elk fonds volgt een welbepaalde beleggingsstrategie.

  Bekijk details


  Obligaties en gestructureerde uitgiften

  Obligaties, gestructureerde uitgiften en staatsbons bieden u een rente (vaak vast tijdens de looptijd van het contract) of een meerwaarde op de vervaldag, en vaak de terugbetaling van uw kapitaal op de vervaldag.

  Bekijk details


  Kasbons

  Een kasbon is een schulderkenning waarmee Belfius zich ertoe verbindt op een overeengekomen vervaldag een bepaald bedrag terug te betalen tegen een vooraf gekende vaste rentevoet.

  Bekijk details


  Effectendossier

  Een effectendossier is een rekening waarop de effecten gedeponeerd zijn waarvan u houder bent.

  Bekijk details