Beheersmandaat ter optimalisering rendement van blijvend liquiditeitsoverschot

Belfius Business Managed Portfolio

Kenmerken

Dagelijkse follow-up

U bespaart zich de zorg van de dagelijkse follow-up van het overschot aan liquiditeiten.

Beheer op maat

U krijgt beheer op maat door onze specialisten en onze vermogensbeheerders.

Zes beleggingsstrategieën

U kunt kiezen uit zes beleggingsstrategieën met distributiefondsen (die een jaarlijks dividend uitkeren), gaande van 100 % obligaties en 0 % aandelen – een strategie met een minimaal risico – tot 0 % obligaties en 100 % aandelen – een strategie met een hoog risico.

Gedetailleerd kwartaalverslag

U krijgt een duidelijk en gedetailleerd kwartaalverslag.

Toegankelijkheid

  • Enkel voor vennootschappen.
  • Vanaf een beleggingsinleg van 500.000 euro.

Kosten

  • Geen instap- noch uitstapkosten.
  • 0,40% beheerskosten + BTW worden jaarlijks aangerekend op de waarde van de portefeuille. Het bewaarloon is begrepen in de beheerskosten.
  • Voor bepaalde transacties worden er transactiekosten aangerekend. De diverse taksen (taks op beursverrichtingen, roerende voorheffing, BTW enz.) gelden voor de diverse posities in de portefeuille.

Reporting

  • Een op maat gesneden driemaandelijks beheersverslag.
  • Elk jaar een ‘boekhoudkundig verslag’ met vermelding van het geboekte resultaat (inbreng, opnames, effectentransacties, inkomsten en kosten) en het niet-geboekte resultaat.

Fiscale overwegingen voor vennootschappen

Onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Impact op de notionele interestaftrek? Impact op het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting?
Impact
Ja.
De meerwaarden en de coupons zijn belastbaar.
De minwaarden op aandelen van beveks zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Nee

 

Ja.
Als deze investering tot gevolg heeft dat uw vennootschap aandelen bezit waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 % van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden, is uw vennootschap uitgesloten van het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting.