DBI-beveks, een opportuniteit voor uw vennootschap

Dividenden voor 100% aftrekbaar van uw winst

Fiscaal optimaal beleggen?

Geef uw structurele overschotten een rendabele bestemming. Kiest u daarbij voor beleggingen met DBI-aftrek, dan betaalt u geen vennootschapsbelasting op hun opbrengst.


Kies voor een DBI-bevek als uw voorkeur uitgaat naar:

 • een dynamische belegging op langere termijn
 • een hoger potentieel rendement zonder kapitaalbescherming
 • een fiscaal interessante belegging (met DBI-aftrek)

Wat betekent DBI?

DBI staat voor Definitief Belaste Inkomsten.

Dankzij de DBI-aftrek kan uw vennootschap verworven aandelendividenden onder bepaalde voorwaarden volledig in mindering brengen van uw belastbare winst.

Waarom via een DBI-bevek beleggen?

Als u met uw vennootschap belegt in individuele aandelen en DBI-aftrek wil genieten, dan zijn er een aantal voorwaarden. Zo moeten de aandelen minstens 10% van het kapitaal van de uitgever of een aanschafwaarde van minstens 2,5 miljoen euro vertegenwoordigen. Omdat dit voor de meeste vennootschappen een probleem vormt, biedt Belfius een interessant alternatief aan: de DBI-beveks.

Meer info

De DBI-beveks bij Belfius voldoen aan alle voorwaarden


 • de beveks keren 90% van hun inkomsten jaarlijks uit als dividend
 • die dividenden zijn (quasi uitsluitend) afkomstig van "goede" meerwaarden of "goede" dividenden gerealiseerd door de bevek (m.n. meerwaarden op en dividenden van aandelen van vennootschappen die onder de Belgische vennootschapsbelasting vallen of onderhevig zijn aan een buitenlandse belasting die niet aanzienlijk gunstiger is dan de Belgische)

Goed om te weten

Notionele interestaftrek

Aandelen in DBI-beveks worden afgetrokken van de berekeningsbasis van de notionele interestaftrek, in tegenstelling tot aandelen in gewone distributiebeveks. Door de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt de impact van de notionele interestaftrek echter ingeperkt: de notionele interestaftrek wordt toegekend op basis van de aangroei van het eigen vermogen in plaats van op basis van het totale bedrag aan eigen vermogen. Het nadeel tegenover een gewone distributiebevek is dus grotendeels verdwenen!

Een DBI-bevek is een aandelenbelegging

Als een vennootschap belegt in aandelen voor meer dan 50% van haar fiscaal kapitaal, belaste reserves en herwaarderingsmeerwaarden, kan ze niet genieten van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting voor kleine vennootschappen.

Interesse?

De DBI-beveks die Belfius aanbiedt zijn interessant voor elke onderneming die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting en die winst realiseert.

Maak dus meteen een afspraak met uw financieel adviseur.

.

how

Hoe beleg ik in een fonds?

 • Kies het bedrag dat u wil beleggen, vanaf 25 euro en tot 500.000 euro per order. Beleg online en krijg 10% korting op de instapkosten!
  Fondsen bevatten andere kosten die u in elke productfiche kan raadplegen.
 • Koop waar en wanneer u maar wil, 24/7, via uw Belfius app of Belfius Direct Net.

En daarna?

 • Even geduld: uw aankooporder wordt enkele dagen later geboekt.
 • Daarna kan u uw beleggingen volgen in uw beleggingsoverzicht via onze apps of op Belfius Direct Net.
 • Fiscaal attest nodig voor uw DBI-bevek?
  • Voor de DBI-fondsen van onze strategische partner Candriam kan u hier terecht.
  • Voor het DBI-fonds van Value Square (geen verkoop meer sinds maart 2020) kan u hier terecht.