1. Home
 2. Producten
 3. Sparen en beleggen
 4. Liquiditeiten op lange termijn
 5. Beleggen via Belfius
 6. Pictogram
Picto

Pictogrammen beleggingsproducten

Alvorens in een product te beleggen, raden wij u aan om na te gaan of u de kenmerken van dit product en vooral de risico’s die eraan verbonden zijn goed begrijpt. 

Als de bank u dit financieel product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, dan moet zij nagaan of dit product geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring in verband met dit product, met uw beleggingsdoelstellingen en met uw financiële situatie. 

Als er geen enkel beleggingsadvies wordt verleend, moet de bank nagaan of u beschikt over voldoende kennis over en ervaring met het betrokken product. Mocht het product niet passend zijn voor u, dan moet zij u hiervoor waarschuwen. 

Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid om de voormelde beoordeling, onder welbepaalde voorwaarden, niet uit te voeren als de voorgenomen transactie betrekking heeft op een niet-complex financieel instrument en de dienst wordt verleend op initiatief van de cliënt.

Vast Beschermd Tactisch Dynamisch
Kapitaal beschermen ja ja jaGedeeltelijk ja
Op voorhand het rendement kennen ja ja ja ja

Dit is het vaste deel van uw beleggingsportefeuille
Hiertoe behoren beleggingen waarvan u het rendement op voorhand kent; u laat in dit deel de kans op hogere rendementen liggen. Op de vervaldag krijgt u uw kapitaal terug, samen met de opbrengst.

Dit is het beschermde deel van uw beleggingsportefeuille
Hierin zitten beleggingen waarvan u het rendement niet op voorhand kent. Ze laten u meegenieten van de evolutie van de markten, waardoor u kans maakt op een hogere opbrengst. Op de vervaldag krijgt u uw kapitaal terug, samen met de eventuele opbrengst.

Dit is het tactische deel van uw beleggingsportefeuille
Hiertoe behoren beleggingen waarvan u het rendement niet op voorhand kent. Ze laten u meegenieten van de evolutie van de markten. U neemt het risico op een gedeeltelijk kapitaalverlies erbij met het oog op een hoger rendement.

Dit is het dynamische deel van uw beleggingsportefeuille
Hierin zitten louter beleggingen waarmee u mikt op een hoog rendement. U hebt echter geen enkele garantie op het vlak van rendement; dit hangt volledig af van de marktevolutie. Daarnaast laat u zich niet afschrikken door het risico op volledig kapitaalverlies.

Vast
 • Kapitaal beschermen
  ja
 • Op voorhand het rendement kennen
  ja
 • Dit is het vaste deel van uw beleggingsportefeuille
  Hiertoe behoren beleggingen waarvan u het rendement op voorhand kent; u laat in dit deel de kans op hogere rendementen liggen. Op de vervaldag krijgt u uw kapitaal terug, samen met de opbrengst.

Beschermd
Tactisch
Dynamisch
Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder