Thesauriebehoeften financieren

Kortetermijnkredieten, factoring en kredietverzekering.

Hoe uw krediet kiezen? Contacteer uw Business Banking-specialist

Kaskrediet

Straight loan

Kredietvorm

Belfius Business Cash Plus :
in debet gaan op uw betaalrekening Belfius Business Account

Kredietlijn voor voorschotten op korte termijn

Doel van het krediet

Voor kleine uitgaven of om tijdelijke en terugkerende thesaurieverschillen op te vangen

Om grote thesaurieverschillen over een gekende periode op te vangen

Minimumbedrag

3.750 euro

125.000 euro

Standaardduur

Onbepaalde duur

Onbepaalde of bepaalde duur

Rentevoet

Degressieve rente per opnemingsschijf

Kortetermijnrente verhoogd met een marge

Dossier- en beheerskosten

ja ja

Beschikbaarheid van het bedrag op de betaalrekening

ja ja

(Beschikbaar als opnemingen op de lijn)

Betaling van de interest

Driemaandelijks

Op de vervaldag van de opneming

Terugbetaling van het kapitaal

Op uw tempo, maar altijd onder het bedrag van het toegelaten tekort op uw betaalrekening

Op de vervaldag van de opneming

Vervroegde terugbetaling

Niet van toepassing

ja

Aftrekbaarheid van kosten en interest

ja ja
Het kaskrediet De straight loan

Kaskrediet

 • Kredietvorm

  Belfius Business Cash Plus :
  in debet gaan op uw betaalrekening Belfius Business Account

 • Doel van het krediet

  Voor kleine uitgaven of om tijdelijke en terugkerende thesaurieverschillen op te vangen

 • Minimumbedrag

  3.750 euro

 • Standaardduur

  Onbepaalde duur

 • Rentevoet

  Degressieve rente per opnemingsschijf

 • Dossier- en beheerskosten

  ja
 • Beschikbaarheid van het bedrag op de betaalrekening

  ja
 • Betaling van de interest

  Driemaandelijks

 • Terugbetaling van het kapitaal

  Op uw tempo, maar altijd onder het bedrag van het toegelaten tekort op uw betaalrekening

 • Vervroegde terugbetaling

  Niet van toepassing

 • Aftrekbaarheid van kosten en interest

  ja

Straight loan

 • Kredietvorm

  Kredietlijn voor voorschotten op korte termijn

 • Doel van het krediet

  Om grote thesaurieverschillen over een gekende periode op te vangen

 • Minimumbedrag

  125.000 euro

 • Standaardduur

  Onbepaalde of bepaalde duur

 • Rentevoet

  Kortetermijnrente verhoogd met een marge

 • Dossier- en beheerskosten

  ja
 • Beschikbaarheid van het bedrag op de betaalrekening

  ja

  (Beschikbaar als opnemingen op de lijn)

 • Betaling van de interest

  Op de vervaldag van de opneming

 • Terugbetaling van het kapitaal

  Op de vervaldag van de opneming

 • Vervroegde terugbetaling

  ja
 • Aftrekbaarheid van kosten en interest

  ja

Vergemakkelijk het incassobeheer van uw klanten

Factoring - Belfius Commercial Finance

 • Opvolging van het beheer van de openstaande facturen van uw klanten.
 • Financiering van uw klantenfacturen in afwachting van de inning.
 • Bescherming tegen de eventuele insolvabiliteit van klanten.

Kredietverzekering - Belfius Business Safe

 • Bescherming tegen de eventuele insolvabiliteit van uw klanten.
 • Niet geschikt om uw klantenfacturen in afwachting van inning te financieren, noch om het beheer van uw klantenfacturen op te volgen.

Al onze oplossingen om uw thesauriebehoeften te financieren