Thesauriebehoeften financieren

Kortetermijnkredieten, factoring en kredietverzekering.

Hoe uw krediet kiezen? Contacteer uw Business Banking-specialist

Kaskrediet

Straight loan

Financiering via Belfius Commercial Finance

Kredietvorm

Belfius Business Cash Plus:
in debet gaan op uw betaalrekening Belfius Business Account

Krediet voor voorschotten op korte termijn

Krediet onder de vorm van een voorschot in de boeken van Belfius Commercial Finance (optionele service bij een factoring-contract)

Doel van het krediet

Voor kleine uitgaven of om tijdelijke en terugkerende thesaurieverschillen op te vangen

Om grote thesaurieverschillen over een gekende periode op te vangen

Om facturen te prefinancieren tussen hun uitgifte- en hun incassodatum

Minimumbedrag

3.750 euro

125.000 euro

Kredietbedrag op basis van de voorwaarden van het factoringcontract, de aan Belfius Commercial Finance toevertrouwde omzet en de gemiddelde betaaltermijn van de facturen

Standaardduur

Onbepaalde duur

Onbepaalde of bepaalde duur

Onbepaalde duur

Rentevoet

Degressieve rente per opnemingsschijf

Kortetermijnrente verhoogd met een marge

Kortetermijnrente verhoogd met een marge

Dossier- en beheerskosten

ja ja ja

Beschikbaarheid van het bedrag op de betaalrekening

ja ja

(Beschikbaar als opnemingen op de lijn)

ja

Betaling van de interest

Driemaandelijks

Op de vervaldag van de opneming

Maandelijks

Terugbetaling van het kapitaal

Op uw tempo, maar altijd onder het bedrag van het toegelaten tekort op uw betaalrekening

Op de vervaldag van de opneming

Bij de betaling van de facturen door uw debiteuren

Vervroegde terugbetaling

Niet van toepassing

ja ja

Aftrekbaarheid van kosten en interest

ja ja ja

Het kaskrediet

De straight loan

Belfius Commercial Finance

Kaskrediet

 • Kredietvorm

  Belfius Business Cash Plus:
  in debet gaan op uw betaalrekening Belfius Business Account

 • Doel van het krediet

  Voor kleine uitgaven of om tijdelijke en terugkerende thesaurieverschillen op te vangen

 • Minimumbedrag

  3.750 euro

 • Standaardduur

  Onbepaalde duur

 • Rentevoet

  Degressieve rente per opnemingsschijf

 • Dossier- en beheerskosten

  ja
 • Beschikbaarheid van het bedrag op de betaalrekening

  ja
 • Betaling van de interest

  Driemaandelijks

 • Terugbetaling van het kapitaal

  Op uw tempo, maar altijd onder het bedrag van het toegelaten tekort op uw betaalrekening

 • Vervroegde terugbetaling

  Niet van toepassing

 • Aftrekbaarheid van kosten en interest

  ja

Straight loan

 • Kredietvorm

  Krediet voor voorschotten op korte termijn

 • Doel van het krediet

  Om grote thesaurieverschillen over een gekende periode op te vangen

 • Minimumbedrag

  125.000 euro

 • Standaardduur

  Onbepaalde of bepaalde duur

 • Rentevoet

  Kortetermijnrente verhoogd met een marge

 • Dossier- en beheerskosten

  ja
 • Beschikbaarheid van het bedrag op de betaalrekening

  ja

  (Beschikbaar als opnemingen op de lijn)

 • Betaling van de interest

  Op de vervaldag van de opneming

 • Terugbetaling van het kapitaal

  Op de vervaldag van de opneming

 • Vervroegde terugbetaling

  ja
 • Aftrekbaarheid van kosten en interest

  ja

Financiering via Belfius Commercial Finance

 • Kredietvorm

  Krediet onder de vorm van een voorschot in de boeken van Belfius Commercial Finance (optionele service bij een factoring-contract)

 • Doel van het krediet

  Om facturen te prefinancieren tussen hun uitgifte- en hun incassodatum

 • Minimumbedrag

  Kredietbedrag op basis van de voorwaarden van het factoringcontract, de aan Belfius Commercial Finance toevertrouwde omzet en de gemiddelde betaaltermijn van de facturen

 • Standaardduur

  Onbepaalde duur

 • Rentevoet

  Kortetermijnrente verhoogd met een marge

 • Dossier- en beheerskosten

  ja
 • Beschikbaarheid van het bedrag op de betaalrekening

  ja
 • Betaling van de interest

  Maandelijks

 • Terugbetaling van het kapitaal

  Bij de betaling van de facturen door uw debiteuren

 • Vervroegde terugbetaling

  ja
 • Aftrekbaarheid van kosten en interest

  ja

Vergemakkelijk het incassobeheer van uw klanten

Kredietverzekering - Belfius Business Safe

 • Bescherming tegen de eventuele insolvabiliteit van uw B2B-debiteuren
 • Toegang tot de database MyEH van Euler Hermes om online de solvabiliteit van uw klanten en prospecten na te gaan en om indien nodig uw invorderingsdossiers in te dienen

Al onze oplossingen om uw thesauriebehoeften te financieren