Versnel de betaling van uw facturen en dek u in tegen slechte betalers!

Belfius Commercial Finance (Compact), uw oplossing voor factoring

Hoe uw krediet kiezen ? Contacteer uw Business Banking-specialist

De 4 voordelen van factoring!

3 diensten à la carte, volgens uw activiteit en uw behoeften.

Informatie over de commerciële situatie van uw (toekomstige) klanten.

‘Light’ Compact-formule, speciaal voor kleine ondernemingen.

Bestanden, verslagen, rekeningen en documenten online in realtime.

Belfius Commercial Finance

Combineer die 3 diensten à la carte!

 • Dienst 1 – Debiteurenbeheer

  Belfius Commercial Finance volgt uw debiteuren persoonlijk op, zodat er sneller kan worden geïnd.

  • Kortere betalingstermijnen
  • Professionele benadering en kennis van uw debiteuren
  • Periodieke rekeningafschriften
  • Professionele ondersteuning bij gerechtelijke invorderingen
 • Dienst 2 – Financiering van schuldvorderingen

  Belfius Commercial Finance betaalt u meteen een percentage van de bedragen van de schuldvorderingen, zonder op de vervaldag te wachten. Dat percentage varieert tussen 75 % en 85 % van het factuurbedrag. Het voorschot wordt betaald via een kaskrediet of een straight loan.

  • Balans beter in evenwicht
  • Positieve weerslag op uw liquide middelen
  • Snellere betaling van uw leveranciers, met het oog op mogelijk interessante kortingen
 • Dienst 3 – Dekking van de insolvabiliteit van klanten

  Belfius Commercial Finance dekt het risico op insolvabiliteit en neemt de bestaande schulden van uw debiteuren over.

  • Continuïteit van uw onderneming, los van de kwaliteit van uw debiteuren
  • Gewaarborgde betaling van uw handelsvorderingen
  • Een juistere raming van de cashflow door de uitsluiting van onvoorziene risico’s
 • Kostprijs van de diensten

  • Commissie op de afgestane omzet (minimum 3 500 euro/jaar)
  • Interest berekend op de financiering van de schuldvorderingen

Belfius Commercial Finance Compact

Leidt u een kleine onderneming? Kies de best passende formule uit de volgende 3 diensten à la carte!

 • Welke kleine ondernemingen?

  • Jaarlijkse omzet tussen 500 000 en 1 500 000 euro
  • Maximaal 15 % van die omzet in de voormalige Oostbloklanden
  • Maximale concentratie van 20 % voor elk van uw debiteuren
 • Dienst 1 – Debiteurenbeheer

  Belfius Commercial Finance volgt de verzonden facturen op. En neemt rechtstreeks contact op met uw debiteuren voor de betaling van de facturen als dat op de vervaldag nog niet gebeurd is.

  • Kortere betalingstermijnen
  • Professionele benadering en kennis van uw debiteuren
  • Periodieke rekeningafschriften
  • Professionele ondersteuning bij gerechtelijke invorderingen
 • Dienst 2 – Administratie

  Belfius Commercial Finance ontvangt de facturatiegegevens alleen via file-transfer-facturen, vanuit uw boekhoud- en facturatiesoftware.

 • Dienst 3 – Financiering van schuldvorderingen

  U krijgt een voorschot van max. 75 % van het uitstaande factuurbedrag tot 120 dagen na de factuurdatum. Het voorschot krijgt u enkel in de vorm van een kaskrediet.

  • Balans beter in evenwicht
  • Positieve weerslag op uw liquide middelen
  • Snellere betaling van uw leveranciers, met het oog op mogelijk interessante kortingen
 • Hoe dekt u het risico op insolvabiliteit in?

  Vul deze formule aan met een kredietverzekering Belfius Business Safe.

 • Kostprijs van de diensten

  • Commissie op de afgestane omzet (min. 3 500 euro/jaar)
  • Interest berekend op de financiering van de schuldvorderingen

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be.

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be>/p>