Versnel de betaling van uw facturen en dek u in tegen slechte betalers!

Belfius Commercial Finance, uw oplossing voor factoring

Hoe uw krediet kiezen ? Contacteer uw Business Banking-specialist

De 3 voordelen van factoring!

3 diensten à la carte, volgens uw activiteit en uw behoeften.

Informatie over de commerciële situatie van uw (toekomstige) klanten.

Bestanden, verslagen, rekeningen en documenten online in realtime.

Belfius Commercial Finance

Combineer die 3 diensten à la carte!

 • Dienst 1 – Debiteurenbeheer

  Belfius Commercial Finance volgt uw debiteuren persoonlijk op, zodat er sneller kan worden geïnd.

  • Kortere betalingstermijnen
  • Professionele benadering en kennis van uw debiteuren
  • Periodieke rekeningafschriften
  • Professionele ondersteuning bij gerechtelijke invorderingen
 • Dienst 2 – Financiering van schuldvorderingen

  Belfius Commercial Finance betaalt u meteen een percentage van de bedragen van de schuldvorderingen, zonder op de vervaldag te wachten. Dat percentage varieert tussen 75 % en 85 % van het factuurbedrag. Het voorschot wordt betaald via een kaskrediet of een straight loan.

  • Balans beter in evenwicht
  • Positieve weerslag op uw liquide middelen
  • Snellere betaling van uw leveranciers, met het oog op mogelijk interessante kortingen
 • Dienst 3 – Dekking van de insolvabiliteit van klanten

  Belfius Commercial Finance dekt het risico op insolvabiliteit en neemt de bestaande schulden van uw debiteuren over.

  • Continuïteit van uw onderneming, los van de kwaliteit van uw debiteuren
  • Gewaarborgde betaling van uw handelsvorderingen
  • Een juistere raming van de cashflow door de uitsluiting van onvoorziene risico’s
 • Kostprijs van de diensten

  • Commissie op de afgestane omzet (minimum 3 500 euro/jaar)
  • Interest berekend op de financiering van de schuldvorderingen

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be.

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be