Straight Loan

Uw kredietlijn voor kortetermijnvoorschotten

Hoe uw krediet kiezen? Contacteer uw Business Banking-specialist

De 4 voordelen van de straight loan

Flexibel: u neemt op wanneer u wilt.

Vaste interestvoet, en terug te betalen bedrag en vervaldatum gekend bij de opname.

Reserveringscommissie beperkt tot de niet-opgenomen bedragen.

Voorschot online opneembaar via Belfius Direct Net

Bedragen

 • Krediet
  • Min.: 125 000 euro
  • Max.: 22 500 000 euro
 • Opname
  • Min.: 50 000 euro
  • Max.: bedrag van de krediet

Looptijd

 • Krediet
  • Onbepaald
 • Opname
  • Van 15 dagen tot 1 jaar.

Interest

 • Berekend bij het begin van de opname tegen de contractuele interestvoet, op basis van de Euribor-rente vermeerderd met een marge.
 • Betaalbaar op de vervaldag van de opname.

Reserveringscommissie

 • 0,20 %/kwartaal
 • Driemaandelijks berekend op het niet-gebruikte bedrag van uw kredietlijn.

Kosten

 • Dossierkosten: inlichtingen in de kantoren van Belfius Bank
 • Beheerskosten:
  • 12 euro/kwartaal

Terugbetaling van het kapitaal

Op de vervaldag van de opname.

Vervroegde terugbetaling

Een vervroegde terugbetaling is alleen toegelaten als de kredietnemer voldoet aan de definitie van onderneming uit de Wet Financiering KMO's (1) . In dat geval is een verbrekingsvergoeding van 6 maanden interest verschuldigd, die berekend wordt op het vervroegd terugbetaalde bedrag.

Fiscaliteit

De interest en de kosten zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Wist u dat ...

… u één of meerdere straight loans kunt combineren met een kaskrediet in een gemengde kredietlijn?

Ontdek de voordelen van het kaskrediet

Hoe een nieuw voorschot aanvragen via Belfius Direct Net?

U hoeft niet langs kantoor te gaan om een nieuw voorschot aan te vragen. U kan dat eenvoudig zelf doen via Belfius Direct Net.

Hoe een voorschot vernieuwen via Belfius Direct Net?

Een vervallen voorschot hernieuwen? U kan dat makkelijk zelf via Belfius Direct net!

Uw liquide middelen optimaliseren?

Lees in detail hoe u uw liquiditeitsbehoeften kunt minimaliseren en hoe u uw kasoverschotten kunt laten renderen.

Optimaliseer uw liquide middelen

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be.

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be

 1. Artikel 2, 4° Wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (BS 31 december 2013), zoals gewijzigd door de Wet van 21 december 2017 (BS 29 december 2017).