Meer en soepelere thesaurie!

Belfius Business Cash Plus, uw kaskrediet

Hoe uw krediet kiezen? Contacteer uw Business Banking-specialist

De 4 voordelen van een kaskrediet!

U kan vrij geld opnemen van uw rekening, zonder aanvullende administratieve formaliteiten.

Geen strikt terugbetalingsplan. U beslist in welk tempo u uw krediet terugbetaalt. Bijvoorbeeld naargelang de inkomsten van uw activiteit.

Interessante tarieven die kleiner worden naarmate u grotere schijven opneemt.

Reserveringscommissie beperkt tot het niet opgenomen bedrag.

Bedragen

Min.: 3.750 euro

Looptijd

Bepaald of onbepaald

Interest

 • Per tranche is de interestvoet gelijk aan de Euribor 3 maanden verhoogd met een contractueel vastgelegde marge. Telkens u een bedrag opneemt wordt die marge toegepast
 • Degressief volgens de gebruikte tranches
 • Elk kwartaal automatisch gedebiteerd

Reserveringscommissie

Driemaandelijks berekend op het niet opgenomen bedrag van uw kaskrediet.

Kosten

 • Dossierkosten:
  • Eenmalig bij de ondertekening van het kredietcontract
  • Bij verschillende gelijktijdige kredietaanvragen worden de dossierkosten berekend op basis van het bedrag van alle kredieten samen
  • Verdere inlichtingen kan u in de kantoren van Belfius Bank bekomen
 • Beheerskosten: per kwartaal

Terugbetaling

In uw eigen tempo

Fiscaliteit

De interest en de kosten zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Wist u dat ...

… u een kaskrediet ook met één of meerdere straight loans kunt combineren in een gemengde kredietlijn, om zo de voordelen van elk product maximaal te benutten?

Ontdek de voordelen van de straight loan

Uw liquide middelen optimaliseren?

Lees in detail hoe u uw liquiditeitsbehoeften kunt minimaliseren en hoe u uw kasoverschotten kunt laten renderen.

Optimaliseer uw liquide middelen

Onverwachte privéuitgaven?

U komt voor onverwachte uitgaven te staan of wilt gewoon een grote aankoop doen

(LET OP, LENEN KOST OOK GELD!)

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be