Het Businessplan

Download onze tool

Stappenplan van het ondernemingsproject

Zet uw strategie uiteen in het Businessplan; het is uw aanvalsplan. In dat verband moet u het laten valideren door een derde: een expert in de oprichting van bedrijven, een cijferberoeper, uw Business Banking-specialist of een ervaren bedrijfsleider. Zijn of haar kijk op de globale samenhang zal u goed van pas komen.

Download onze tool

Uw Businessplan in 6 stappen

 • Stap 1: Het project en zij die het dragen

  Omschrijf uw project nauwgezet (doelstellingen, motivatie, rechtsvorm, startdatum enz.) – Bepaal de doelgroep van uw product t.a.v. de markt – Omring u met de juiste personen.

 • Stap 2: De analyse van het economisch klimaat

  Analyseer de concurrentie – Analyseer uw potentiële klanten.

 • Stap 3: SWOT-analyse

  Maak een inventaris op van de sterke en zwakke punten van uw activiteit, en van de kansen en de bedreigingen (SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

 • Stap 4: De strategie

  Bepaal op basis van de SWOT-analyse uw marketingstrategie, de prijzen en de communicatie. Houd rekening met uw omgeving.

 • Stap 5: Het operationeel plan

  Regel de praktische details: productieproces, machines, administratieve organisatie, verantwoordelijkheden enz.

 • Stap 6: En tot slot … Het begin!

  Zodra uw plan klaar is, wacht een laatste uitdaging: een samenvatting maken van 2 pagina's die vooraan in uw Businessplan komen.

Gebruik uw Businessplan als referentiedocument om de vooruitgang van uw activiteit te evalueren!