Administratieve stappen

  Zelfstandige Vennootschap Tot wie kunt u zich wenden?
Opstelling van de oprichtingsakte ja ja Notaris / Advocaat
Uitwerking van een financieel plan ja ja Boekhouder
Opening van een rekening bij een financiële instelling ja ja (1) Belfius Bank
Aanvraag van een attest basiskennis bedrijfsbeheer ja ja Ondernemingsloket
Aanvraag van een ondernemingsnummer en inschrijving als handelsvennootschap ja ja Ondernemingsloket
Inschrijving bij de btw-administratie ja ja Ondernemingsloket
Aansluiting bij een ziekenfonds ja ja Ziekenfonds
Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds ja ja Sociaal verzekeringsfonds
Aansluiting bij een ziekenfonds ja ja Notaris
Neerlegging van de akte bij de FOD Financiën- Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen ja ja Notaris
Inschrijving van de aandelen op naam in een aandeelhoudersregister dat moet worden bijgehouden in de zetel van de vennootschap ja ja Belfius Bank of uzelf (2)

Wat doen als u één of meerdere werknemers aanwerft?


Bovendien moet u correcte lonen uitbetalen, en een arbeidsreglement opstellen dat het arbeidsrecht naleeft. Het betreft hier dus een complexe materie, die bovendien voortdurend evolueert. Daarom sluit u zich het beste aan bij een erkend sociaal secretariaat dat over die knowhow beschikt.

Verhoog uw kansen op succes door u te omringen met experts, zoals een cijferberoeper , een advocaat of een notaris, en uw Business Banking-specialist.

Leadership

Onthoud twee woorden: respect en menselijkheid. Zonder dat het laatste u tegenhoudt om streng te zijn. Weten wat er met iedereen gebeurt, aanwezig zijn, standvastig optreden, aanmoedigen, bedanken, belonen, delen is essentieel voor het team (onderaannemers, leveranciers, distributeurs en andere partners inbegrepen). Zorgen voorpositieve emotie is efficiënter om de motivatie een boost te geven dan een premie te betalen. Maak regelmatig wat plezier. Vier samen elke afgeronde fase om de batterijen weer op te laden.

Oprechte, regelmatige en georganiseerde contacten tussen de teamleden maken het mogelijk om de krachten in evenwicht te houden, snel het juiste kader te scheppen en de aandacht te vestigen op de prioriteiten van dat moment. Kortom, de baas kan niet alles zelf doen (of hij houdt dat toch niet lang vol), maar hij kan wel delegeren.

  1. Voor een bvba-starter, niet verplicht indien inbreng beperkt tot 1 euro.

  2. Het grootboek kunt u zelf bijhouden of toevertrouwen aan Belfius Bank.