Eigen vermogen vinden

Diverse bronnen van eigen vermogen

 • De eigen middelen die u gespaard hebt

  U moet altijd zelf een deel van het kapitaal investeren. Dat is ook het bewijs van uw motivatie en van uw investering in de onderneming.

 • Uw naasten, uw vrienden, uw vennoten

  Uw naasten, uw vrienden, de leden van uw gezin mogen eveneens investeren in uw activiteit. Ze worden dan uw vennoten. Let op, opdat die associatie werkt, moet u de basisprincipes toepassen: de personen met wie u zich associeert, moeten complementair zijn, maar zij moeten vooral dezelfde waarden delen! Alvorens die associatie tot stand te brengen, werkt u eerst een "associatiecharter" uit met de hulp van een neutraal adviseur.

 • Openbare of particuliere investeringsvennootschappen

  Een beleggingsvennootschap is een beheers- en portefeuillevennootschap die participaties in andere ondernemingen aanhoudt.

  • zij brengen risicokapitaal in in de vorm van een kapitaalparticipatie of achtergestelde kredieten;
  • zij brengen eveneens knowhow in;
  • zij nemen ook actief deel aan het beheer;
  • zij investeren doorgaans voor een periode van 3 tot 7 jaar;
  • die investeerders zijn erg op het rendement gericht en streven naar dividenden en een meerwaarde bij de uitstap.

  Die investeringsvennootschappen zijn hetzij:

  • Openbaar:
  • Privé
   • Banken hebben hun eigen investeringsstructuur, zoals Belfius Private Equity ;
   • fondsen
   • verzekeringsmaatschappijen of pensioenkassen.
 • Business Angels

  Het gaat om ervaren particulieren of ondernemers die persoonlijk hun middelen willen investeren in ondernemingsprojecten.

  • Vaak gaat het om kapitaalparticipaties.
  • Zij brengen eveneens knowhow en professionele relaties in. Zij kunnen ook actief deelnemen aan het beheer.
  • Zij investeren doorgaans voor een periode van 3 tot 7 jaar.
  • Die investeerders willen natuurlijk wel rentabiliteit, maar de relatie en de persoonlijke betrokkenheid zijn vaak een belangrijkere hefboom dan het financiële aspect.

  Ban Vlaanderen is het netwerk dat actief is in Vlaanderen.