Uw financieringsdossier voorbereiden

Wees goed voorbereid en optimaliseer uw relatie!

Uw financieringsdossier voorbereiden

 • Uw project voorstellen

  Als starter dient u uw financiële partner ervan te overtuigen dat uw project een goede kans van slagen heeft en dat u de juiste persoon bent om uw zaak te leiden.

  Hij zal u dezelfde vragen stellen die u eerder al aan uzelf stelde, toen u uw Business Plan en uw Financieel Plan maakte.

  Concreet zal hij meer willen weten over:

  • uzelf;
  • uw project;
  • uw financiële positie.
 • Redenen die uw kredietaanvraag motiveren

  Vertel uw financiële partner waarvoor u het krediet nodig hebt.

  Vermijd dat uw kredietaanvraag wordt geweigerd omdat het doel van het krediet niet relevant is. Toon dus aan dat het voorgestelde project voor uw onderneming van economisch belang is.

  De bank treedt op als partner, niet als louter geldschieter. Ze eist dat u eigen middelen aanbrengt en zal zo nodig het financieringsplan aanvullen.

  Let op, sommige doeleinden kunnen voor de bank een alarmsignaal zijn: heropbouw van bedrijfskapitaal, financiering op middellange en lange termijn van de btw die de klant kan terugvorderen, overname van schulden in geschillen of wanverhouding tussen de omvang van het project en de structuur van de onderneming...

 • Benadering van de bank

  Zodra uw financiële partner over alle informatie beschikt, kan hij de financiële slagkracht van uw zaak onderzoeken. Bij die analyse houdt hij rekening met de volgende parameters:

  • De kwaliteit van de aanvrager, of het nu om een natuurlijke persoon of een vennootschap gaat, speelt een essentiële rol in de slaagkansen van uw aanvraag. Uw ‘financieel draagvlak' vormt voor de bankier een veiligheidsbuffer in geval van problemen. De bank houdt in haar studie rekening met het nettovermogen van de natuurlijke personen, dus hun tegoeden min hun schulden, en met de nettoactiva van de vennootschap. Een negatief, klein of onevenredig financieel draagvlak in vergelijking met het gevraagde bedrag zal waarschijnlijk tot een weigering leiden.
  • De rentabiliteit van de activiteit: maakt het mogelijk uw terugbetalingscapaciteit in te schatten. Die analyse blijft wel voorwaardelijk omdat ze berust op cijfers uit het verleden en prognoses. Als er geen terugbetalingscapaciteit is, zal het dossier worden geweigerd.
  • Liquiditeit: uw kasmiddelen, die uw onderneming in staat stellen haar verbintenissen op korte termijn na te komen.

  Ten slotte zal uw financiële partner de plus- en minpunten tegen elkaar afwegen en een beslissing nemen. De bankier die een kredietrelatie aangaat, draagt net als de onderneming een risico, zonder het beheer te kunnen beïnvloeden of zonder over beslissingsbevoegdheid te beschikken. Een kredietrelatie berust altijd op een wederzijdse vertrouwensrelatie.

  Als er iets gevoelig ligt, dan zijn het wel de waarborgen. Beide partijen moeten een aanvaardbaar compromis zien te vinden. Naast het eventuele risico voor uw privévermogen, mag u ook de kosten voor het stellen van de waarborgen niet onderschatten. De bankier is verplicht om zijn risico, en dus zijn volume geschillen, binnen de perken te houden omdat de risicokosten een rechtstreekse impact hebben op de rentevoet van het krediet.

 • Stappen van een kredietaanvraag

  • Verzameling van zo volledig mogelijke informatie (zodat de bankier een grondige analyse kan doen);
  • Controle van de betrouwbaarheid van die informatie (door ze na te kijken bij de Nationale Bank van België, in het Belgisch Staatsblad ...);
  • Selectie van de essentiële gegevens;
  • Classificatie en genormaliseerde voorstelling (om elementen als de solvabiliteit van de aanvrager, de rentabiliteit van het project, de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit te benadrukken);
  • Analyse en onderhandeling;
  • Beslissing;
  • Opmaak van de contracten en terbeschikkingstelling.

Tools om u te helpen

 • Wat staat er in een goed dossier?

  Kom overtuigend uit de hoek en leg uw Business Banking-specialist alle belangrijke gegevens – ook de cijfers – van uw project voor te leggen.

 • Voor te leggen documenten

  Zorg ervoor dat u niets vergeet mee te nemen naar uw afspraak met uw Business Banking-specialist.