Klaar om de stap te zetten? Kom het te weten via 10 vragen & antwoorden.

Wat betekent "klaar zijn"? Trek enkele minuten uit om deze 10 vragen te beantwoorden. Ze zullen u zeggen waar u staat.

Het resultaat? Een score van 0 tot 10 op de heel concrete vereisten waaraan u moet voldoen om uw activiteit te starten.

Vraag 1 - Wettelijke voorwaarden

Om een onderneming op te richten of om zelfstandige te worden, moet u minstens 18 jaar zijn, mag u niet uit uw burgerrechten ontzet zijn en moet u een Europese nationaliteit hebben of, als u uit een niet-Europees land komt, in het bezit zijn van een arbeidsvergunning.

Vraag 2 - De risico's kennen

Ondernemen betekent risico's nemen: wanbetalers, nieuwe concurrenten, een conjunctuurinzinking of de verminderde koopkracht van uw klanten kunnen gevolgen hebben voor uw activiteit.

Vraag 3 - Persoonlijke beginsituatie en formaliteiten

U bent pas afgestudeerd: schrijf u meteen in als werkzoekende, zodat de wettelijke wachttijd kan beginnen lopen. Tijdens die wachttijd kunt u alvast de diverse stappen zetten om uw carrière als zelfstandige te starten.

U bent werkzoekende: u mag de start van uw onderneming of van uw zelfstandige activiteit voorbereiden zonder uw recht op uitkeringen te verliezen.

U bent werknemer: u hebt opnieuw recht op uitkeringen, zelfs nadat u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. Maar: dat recht vervalt wanneer u negen jaar het statuut van zelfstandige hebt gehad.

U bent getrouwd: u opteert best voor huwelijksvoorwaarden met scheiding van goederen. Indien nodig, kunt u uw huwelijksvoorwaarden in die zin laten aanpassen. Op die manier zijn er geen goederen meer in gemeenschap en kan er dus ook geen beslag worden gelegd op de goederen van de partner van de zelfstandige ondernemer.

Vraag 4 - Basiskennis bedrijfsbeheer

Ondernemerschap vraagt meestal specifieke vaardigheden in de sector waarin u zich wil lanceren. Maar u hebt bovenal ook kennis nodig van bedrijfsbeheer (via een diploma of ervaring).

Vraag 5 - Nadelen van mijn ondernemersstatuut

Uw eigen baas zijn of een onderneming leiden biedt enige vrijheid, maar houdt ook veel nadelen in: geen betaalde vakantie, een lager wettelijk pensioen, geen recht op stempelgeld in geval van stopzetting.

Vraag 6 - Marktstudie

U hebt uw sector gekozen. Nu moet u die markt en het potentieel ervan leren kennen. Maak er een grondige analyse van, met een nauwgezette evaluatie van uw concurrenten, klanten, prospecten, leveranciers, hun kwaliteit, hun betrouwbaarheid...

In onze Nuttige links vindt u de organisaties die u bij deze analyse kunnen helpen.

Vraag 7 - Vestiging van mijn onderneming / activiteit

Vestig uw activiteit niet te dicht bij uw directe concurrenten. Naargelang van de soort van activiteit die u wilt uitoefenen, kunt u opteren voor uw woning, een kantoor of een aparte plaats. Maar laat die keuze niet aan het toeval over. Informeer u over de ruimtelijke ordening en de milieuvoorschriften. Uw gemeente kan u informeren over de strikte regels op dit vlak.

In onze Nuttige links vindt u de organisaties die u daarbij kunnen helpen.

Vraag 8 - Mijn klantenbestand opbouwen, onderhouden en uitbreiden

Uw bestaande en potentiële klanten zitten niet op u te wachten. Maak u kenbaar, zet uw deskundigheid, uw meerwaarde, de kwaliteit van uw producten of diensten - in de verf. Het succes van uw onderneming staat of valt met een goed marketing- en communicatieplan.

Vraag 9 - Een onderneming overnemen of van nul beginnen

Een bestaande onderneming overnemen kan interessant zijn, zeker voor een starter: de klanten, leveranciers - zijn er al. Maar het risico dat men een kat in een zak koopt, is even reëel. Voor u zich bindt, moet u de onderneming in kwestie grondig screenen. Meer informatie hierover vindt u in het dossier Overnemen - Overlaten

Vraag 10 - Zelfstandige of vennootschap

Beide mogelijkheden hebben voor- en nadelen en beperkingen. Als zelfstandige (of eenmanszaak) start u uw activiteit snel en zonder veel kosten. Maar u bent wel met handen en voeten gebonden aan de schulden en kosten die uw activiteit met zich meebrengt. Een vennootschap vergt meer middelen en een complexere constructie. Maar uzelf, uw familie en uw privévermogen zijn in principe beter beschermd.

Onze vergelijkende tabel van de rechtsvormen van ondernemingen maakt u wegwijs.