Hoe een liquiditeitstekort compenseren of minimaliseren ?

Loss Content

De liquide middelen in mijn exploitatiecyclus volstaan niet altijd om hem te financieren. Mijn behoefte aan bedrijfskapitaal kan negatief zijn. Er bestaan oplossingen om dat liquiditeitstekort te minimaliseren of te compenseren.

Hoe een liquiditeitstekort minimaliseren ?

Uw klanten vormen de basis van uw commercieel succes, maar het zijn ook uw schuldeisers. Hen onder druk zetten kan uw commerciële relaties schaden. U kunt echter de inningstermijn van uw schuldvorderingen inkorten of u beschermen tegen de insolventie van sommige klanten.

  • Belfius stelt flexibele factoringoplossingen voor om uw schuldvorderingen te financieren, het beheer van uw schuldenaars op te volgen en u te beschermen tegen hun eventuele insolventie: Belfius Commercial Finance.
  • Niet- of gedeeltelijk betaalde facturen dekken is geen sinecure. Zeker niet in het geval van complexe klassieke kredietverzekeringen, die intensief beheerd en opgevolgd moeten worden. Ontdek Belfius Business Safe, onze eenvoudige en innoverende kredietverzekering.

U moet ook bouwen aan een vertrouwensrelatie met uw leveranciers. Zij moeten er zeker van zijn dat u uw verplichtingen zult nakomen. U moet ervoor zorgen dat u geloofwaardig bent.

  • Als uw tegenpartij in een handelstransactie een waarborg eist vóór de uitvoering ervan, of als u liever geen cash blokkeert om die waarborg te vestigen, kan de bankwaarborg een oplossing bieden.

Hoe een liquiditeitstekort compenseren ?

  • U hebt tijdelijk of periodiek kasmiddelen nodig om het verschil tussen uw ontvangsten en uitgaven te overbruggen? Vergelijk onze verschillende mogelijkheden op het vlak van kortetermijnkredieten.
  • U mobiliseert uw activa liever niet voor uw courante zaken? Financier uw voorafbetalingen van belastingen of de betaling van het vakantiegeld en de 13e maand.
  • U wilt een voertuig of materiaal financieren, zonder de btw voor te financieren? Dan is leasing de oplossing. We hebben ook een leaseformule met een terugbetalingsplan dat zich aanpast aan de periodieke schommelingen van uw kasmiddelen.

Wist u dat…

…. bijna de helft van de Belgische ondernemingen overweegt de solvabiliteit en de antecedenten van hun klanten op voorhand grondiger te checken ?

Ontvang ook uw inkomsten in alle veiligheid

Leveranciers eisen een bankwaarborg van u. U kunt er op uw beurt een eisen van uw klant.