Hoe een liquiditeitsoverschot rentabiliseren?

Profit Content

Uw exploitatiecyclus kan een surplus aan bedrijfskapitaal genereren. Het kan gaan om een te grote voorraad of om te veel onverkochte producten, maar vaak komt zo’n surplus voort uit een kasoverschot. Er bestaan oplossingen om dat overschot maximaal te rentabiliseren, zonder daarom uw middelen in geval van nood te blokkeren.

  • Beleggen op korte termijn (minder dan 1 jaar). U zult op elk moment of in ieder geval zeer snel over uw geld kunnen beschikken, en tegelijk een rendement kunnen opstrijken. We hebben een productgamma voor het beleggingsstrategie "Conservatieve", zoals spaarrekeningen met driemaandelijks rendement, of termijnrekeningen.
  • Voor het "Offensieve" beleggingsstrategie kan de thesauriebevek een alternatief zijn: een beleggingsfonds dat belegt in liquiditeiten en waarden op korte termijn, zoals valuta’s, beleggingsrekeningen, schatkistcertificaten en kortlopende obligaties.

Simulatoren

Autodiagnose

Meer mogelijkheden

Maak ook kennis met ons gamma beleggingen op korte termijn.

Meer info