Wat met de huurwaarborg?

De huurwaarborg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen niet (volledig) nakomt. Hoewel een huurwaarborg niet verplicht is, voorzien de meeste contracten erin.

Liep de huurovereenkomst af en kwam de huurder zijn verplichtingen na? Dan geven huurder en verhuurder hun schriftelijk akkoord om de huurwaarborg, inclusief interesten, vrij te geven. Dit doen ze aan de bank die de huurwaarborg regelde.

Wil u bij Belfius een huurwaarborg openen of vrijgeven? Maak dan gerust een afspraak in uw kantoor. We helpen u graag verder.

Maak een afspraak


Goed om te weten:
om een huurwaarborg te openen of vrij te geven moeten de huurder en verhuurder samen naar het kantoor komen om het document in te vullen en te ondertekenen.

Een (ver)huurder kan het vrijgavedocument ook individueel verkrijgen. Dan bezorgt hij dit document ondertekend door beide partijen terug aan Belfius, samen met een kopie van de voorkant van het identiteitsdocument van de andere partij.


We maken u graag wegwijs in de soorten huurwaarborg in de 3 gewesten.


De huurwaarborgregeling in Vlaanderen

  • Een huurwaarborg van maximaal 3 maanden huur op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder
  • Een zakelijke zekerheidsstelling die de huurder aanvraagt bij een financiële instelling (een obligatie of kapitalisatiebon)
  • Een persoonlijke borgstelling, bv. door een familielid van de huurder, als de verhuurder hiermee akkoord gaat
  • Huurders met financiële moeilijkheden kunnen voor de huurwaarborg van 3 maanden een renteloze lening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds

De huurwaarborgregeling in Brussel

  • Een huurwaarborg van maximaal 2 maanden huur op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder
  • Een bankwaarborg die de huurder in schijven betaalt of een bankwaarborg met een contract tussen een financiële instelling en het OCMW. Dan bedraagt de huurwaarborg maximaal 3 maanden huur
  • Huurders met financiële moeilijkheden kunnen terecht bij het BRUHWA-fonds of bij het Vlaams Woningfonds een renteloze lening aanvragen

De huurwaarborgregeling in Wallonië

  • Een huurwaarborg van maximaal 2 maanden huur op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder
  • Een bankwaarborg die de huurder in schijven betaalt of een bankwaarborg met een contract tussen een financiële instelling en het OCMW. Dan bedraagt de huurwaarborg maximaal 3 maanden huur