Waaraan denken algemeen?

Family with architect

Er komt heel wat kijken bij de aankoop van bouwgrond. Het is dan ook belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Een checklist...

Bepaal via welke weg u bouwgrond wilt kopen

Rechtstreeks van eigenaar

Met wat geluk is een onderhandse koop mogelijk. Voor de ondertekening van de eigenlijke koopakte zult u wel nog steeds een notaris nodig hebben.

Via een vastgoedkantoor

Immokantoren bieden een ruime keuze. Hou wel rekening met het feit dat naast de eigenaar ook zij moeten verdienen aan de verkoop. De prijs zal dan ook doorgaans iets hoger liggen. En voor de ondertekening van de eigenlijke koopakte zult u nog steeds een notaris nodig hebben.

Via een notaris

Ook een notaris biedt vaak heel wat percelen te koop aan. Informeer u. Bij een notaris zit u bovendien meteen goed voor de ondertekening van de eigenlijke koopakte.

Win vooraf informatie in over de bouwgrond

Controleer de verkaveling en voorzieningen

Ga na of een eventuele verkaveling correct is uitgevoerd. En kijk na of de nutsvoorzieningen aanwezig zijn: riolering, water, gas en elektriciteit.

Ga na of er erfdienstbaarheden van toepassing zijn

Een recht van doorgang, bijvoorbeeld, kan u beperken in uw bouwplannen. U wint dan ook best de nodige info in bij een landmeter-expert of bij een notaris.

Laat een grondonderzoek uitvoeren

De draagkracht van uw grond moet voldoende zijn, wilt u erop kunnen bouwen. Schakel daarom nog vóór de eigenlijke aankoop een gespecialiseerd bedrijf in om dit te controleren.

Vraag naar het bodemattest (Vlaanderen)

In het Vlaams Gewest is een bodemattest vereist. De verkoper kan zo'n attest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Informeer ernaar bij de verkoper vooraleer u een overeenkomst tekent of een voorschot betaalt. In de andere gewesten is zo'n attest voorlopig niet verplicht.

Ga na of uw bouwplannen mogelijk zijn

Op gemeentelijk vlak

U gaat het best al eens langs bij uw gemeente vooraleer u een stuk bouwgrond koopt. Zo weet u welke de voorschriften zijn.

Een stedenbouwkundig attest geeft u zonder veel kosten meer zekerheid over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de technische dienst van uw gemeente.

Het stedenbouwkundig attest dat u op de gemeente kunt aanvragen, volstaat niet om te mogen bouwen. Daarvoor hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig die u architect regelt.

Op gewestelijk vlak

Onderteken bij voorkeur een compromis

Onderteken een compromis of verkoopovereenkomst bij de notaris. Zo hebt u meer juridische zekerheid en het kost u niks extra. De authentieke verkoopakte tekent u dan binnen de vier maanden na het compromis bij de notaris.

Meer weten?

Contacteer uw notaris.

Hij of zij helpt u graag met advies op maat.