Welke stappen doorlopen vóór ik effectief kan beginnen bouwen?

Stap 1: u gaat het best eerst langs bij de dienst Stedenbouw van uw gemeente. Via het stedenbouwkundige attest ontvangt u dan alle voorschriften. Dit kan u maanden tijdwinst opleveren.

Stap 2: de architect dient de vergunningsaanvraag in bij de gemeente, zodra er een definitief ontwerp is.

Stap 3: u ontvangt gemiddeld na twee tot drie maanden de stedenbouwkundige vergunning. De werken kunnen nu starten.

Opgelet: zorg dat er steeds een afschrift van de vergunning en van de goedgekeurde bouwplannen op het bouwterrein aanwezig is.