Wat bepaalt waarde of prijs bouwgrond?

De waarde of prijs van een bouwgrond die te koop staat, hangt in grote lijnen af van:

  • de gemeente waar het perceel zich bevindt
  • de totale oppervlakte van het terrein
  • de breedte van het terrein
  • de ligging van de bouwgrond (gewone, residentiële of verloederde buurt, centrum-, overlast- of landelijk gebied)

Wilt u geen kat in een zak kopen? Doe dan een beroep op de expertise van een schatter om de juiste waarde of prijs van een bouwgrond te bepalen.