Covid-19 impact voor de Belgische economie

Catherine Danse
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:

De COVID-19-crisis betekent een nooit eerder geziene klap voor de economie. De gevolgen zullen zich nog vele jaren lang laten gevoelen. Toch ligt het ergste al achter ons, en de doelgerichte herstelmaatregelen zullen onze economie wellicht helpen om weer het groeipad in te slaan.


Impact van COVID-19 op de economische activiteit in België Reëel bbp van het kwartaal

Volgens onze ramingen zal de COVID-19-crisis leiden tot een fikse terugval van de Belgische economische groei in 2020 van om en bij de 10,6%. We moeten waarschijnlijk teruggaan tot de Tweede Wereldoorlog om nog slechtere statistieken terug te vinden. Tijdens de lockdown kwamen hele onderdelen van de economie tot stilstand en de ondernemingen meldden een verlies aan toegevoegde waarde van ongeveer 31%.


Vooruitzichten inzake economische groei en inflatie voor België

De geleidelijke opheffing van de lockdownmaatregelen zal waarschijnlijk leiden tot een krachtig herstel in de tweede helft van dit jaar en in 2021, zonder evenwel het verlies als gevolg van de crisis volledig goed te maken. Wij verwachten immers voor volgend jaar een groei van ongeveer 8,2%.

De dalende olieprijzen zullen zorgen voor een context van lage inflatie, wat extra zuurstof zal geven aan de koopkracht van de consumenten. De gemiddelde koopkracht van de Belgische consument zal waarschijnlijk stabiel blijven, mede dankzij met name de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de werklozen en de zelfstandigen. Aan de andere kant zullen de consumenten een deel gaan goedmaken van de uitgaven die zij tijdens de lockdown hebben uitgesteld. Wij gaan er dan ook vanuit dat het herstel in hoofdzaak gedragen zal worden door de privéconsumptie

 

Werkloosheid in België

Toch zullen er flink wat banen verloren gaan, en wij verwachten dat de werkloosheid zal stijgen met 2,5%, wat neerkomt op ongeveer 140.000 banen op 2 jaar tijd.

De bedrijfsinvesteringen zullen op een laag pitje blijven; de helft van de bedrijven geeft immers te kennen dat ze hun investeringen willen uitstellen gelet op de economische onzekerheid.


Vooruitzichten inzake groei en inflatie op internationaal vlak

De internationale context blijft bijzonder moeilijk, met nieuwe spanningen tussen de Verenigde Staten en China en de onzekerheid omtrent de brexit. Het reddingsplan van de Europese Commissie is daarentegen een zeer goede zaak voor de perceptie van de Europese Unie. Intussen toont de Europese Centrale Bank zich bereid om de economie te ondersteunen. Wij blijven natuurlijk de economische situatie op de voet volgen en houden u op de hoogte.


Ons dossier over Covid-19

Deel deze pagina:

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.