Het vertrouwen klaart op in de eurozone

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  

  • In juni wijzen de bedrijfsenquêtes op een verbeterd economisch vertrouwen in de eurozone dankzij de afbouw van de quarantaine maatregelen.
  • De cijfers voeden de hoop op een V-herstel maar de consumenten blijven voorzichtig.
  • In juli moeten de EU-27 landen overeenstemming vinden over het steunfonds en de meerjarenbegroting.

Het herstel van het economisch vertrouwen bij de Europese consumenten en bedrijven wint aan kracht. Maar er is nog een lange weg te gaan om de schok van maart en april te boven te komen. In juni steeg de graadmeter van het bedrijfsvertrouwen in de eurozone naar 47,5, het hoogste niveau in vier maand tijd. Het terugdraaien van de strikte Covid-19 maatregelen zet aan tot voorzichtig optimisme maar de sentimentindex blijft voor de eurozone voorlopig onder het niveau van 50. Boven de 50 begint een economie opnieuw te groeien. In Frankrijk zien we de industriële activiteit wél terug oppikken. De resultaten van de Europese bedrijfsenquêtes waren duidelijk beter dan verwacht, wat zorgt voor optimisme op de financiële markten. De cijfers zijn koren op de molen van de aandelenbeleggers die hopen op een korte economische recessie, gevolgd door een V-herstel later dit jaar.

Ook het Europese consumentenvertrouwen trekt verder aan in juni maar het blijft afwachten of dit voldoende is om te zorgen voor een duurzaam herstel van de gezinsbestedingen. Gezinnen geven nu meer uit, omdat ze tijdens de lockdown minder consumeerden. Maar het risico is reëel dat de gezinnen behoedzaam blijven omdat ze vrezen voor banenverlies. De recente opflakkering van het aantal besmettingen in Duitsland wijzen bovendien op het verhoogde risico van een tweede golf van infecties. Een snelle afbouw van alle social distancing maatregelen in de eurozone lijkt nog niet aan de orde.

Door het fragiele sentiment blijven de steunmaatregelen op nationaal en Europees niveau het instrument bij uitstek om de economie verder recht te trekken. Het Europees herstelfonds van €750 miljard werd positief onthaald, maar dan moeten de lidstaten het wel eens worden over hoe het geld wordt verdeeld en onder welke voorwaarden. Tijdens de digitale EU-top van vorige week werd weinig vooruitgang geboekt. Er blijven meningsverschillen tussen de fiscaal conservatieve landen, zoals Nederland, en de zuidelijke lidstaten met een hoge schuldenlast die de meeste hulp zouden krijgen. Ook vanuit de Oost-Europese lidstaten klinkt kritiek op de plannen omdat ze vrezen nu meer te moeten bijdragen aan de EU. De 27 regeringsleiders komen half juli, onder het voorzitterschap van Duitsland, opnieuw samen om te onderhandelen. De markten rekenen alvast op een stevig economisch steunfonds.


Ons dossier over Covid-19

Deel deze pagina:  

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.