Covid-19 recessie zorgt voor een beperkte daling van de woonprijzen

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:

  • Door de lockdown werd de activiteit op de bouw- en woonmarkt ernstig verstoord.
  • De diepe recessie zorgt dit jaar voor een negatieve inkomensschok voor de gezinnen en een nominale daling van de woonprijzen.
  • Toch blijft de impact beperkt omdat voldoende elementen aanwezig blijven die de interesse voor huizen en appartementen ondersteunen.

Hoe zal de recessie door Covid-19 zich vertalen naar de Belgische woonmarkt? Net als in de meeste sectoren deelt de lockdown een enorme klap uit aan de activiteit op de bouw- en de koopmarkt van woningen. Veel bouwwerven lagen vanaf midden maart zo goed als stil, waardoor talrijke projecten maanden vertraging opliepen. Voorlopige cijfers voor de brede bouwnijverheid wijzen op een activiteit die in april bijna 40% lager lag dan vorig jaar.

Ook de koopmarkt werd ernstig verstoord. In april en mei, toen de strengste quarantainemaatregelen volop van kracht waren, daalde het aantal vastgoedtransacties bij de notarissen met meer dan een kwart vergeleken met dezelfde periode in 2019. Maar net als bij de woningbouw kijken we de volgende maanden uit naar een inhaalbeweging door een geleidelijke terugkeer naar de normale gang van zaken.

Hoe de vastgoedmarkt na deze inhaalbewegingen zal presteren is een andere vraag. Covid-19 treft onze economie ongemeen hard. Door de recessie zullen meer mensen hun baan verliezen of door tijdelijke werkloosheid inkomensverlies lijden en hun bouw- of koopplannen voor onbepaalde tijd opbergen. Uit een recente enquête blijkt dat 1 op de 7 kandidaat-kopers hun zoektocht uitstelt omwille van de sombere economische vooruitzichten en de onzekerheid over de prijzen. Dit jaar zullen er dus waarschijnlijk minder gezinnen doorstromen van de huur- naar de koopmarkt waardoor de vraag naar huurwoningen wel stevig blijft.

We verwachten dat de recessie dit jaar gepaard gaat met een krimp van het gezinsinkomen, die in 2020 voor een gemiddelde daling van de residentiële vastgoedprijzen zorgt van 2,5% tot 3%. Onze verwachtingen zijn natuurlijk afhankelijk van het verloop van het economisch herstel. Als het virus opnieuw de kop opsteekt, en er een tweede lockdown komt, dan kan de schade voor de woonmarkt verder oplopen.

Ondanks de zware economische terugval, blijven een aantal factoren aanzienlijke steun verlenen aan de vraag op de woonmarkt. De indrukwekkende klim van de vastgoedprijzen tussen 2010 en 2019 kwam vooral door een robuuste vraag, gevoed door een toename van het aantal gezinnen, de lage rente en een hoger inkomen. Daarvan blijven ondanks Covid-19 nog twee steunfactoren overeind, waarvan de rente de belangrijkste is. We verwachten dat de extreem lage rente op de financiële markten nog geruime tijd kan aanhouden. Deze ondersteunt de prijzen op de woonmarkt op twee manieren: het is interessant voor kopers om te lenen én het voedt de interesse van vastgoedbeleggers, zeker nu de prijzen wat gas terugnemen.


Ons dossier over het coronavirus

Deel deze pagina:

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.