VS: de hoop op een V-herstel vervaagt

Deel deze pagina:  

Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius

  • Een groeiende stapel aan cijfermateriaal maakt duidelijk dat de Amerikaanse economie met een zware recessie kampt
  • De BBP-daling van het eerste kwartaal is een voorproefje van de zware krimp die de economie te wachten staat in Q2
  • Blijvende monetaire en fiscale ondersteuning is nodig om na de recessie een herstel in gang te zetten

In de VS drukt het ene na het andere cijferrapport ons met de neus op de feiten: de Amerikaanse economie zit in een ongezien diepe recessie door covid-19 en de quarantainemaatregelen. De ‘social distancing’ is een zware aderlating voor de consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen en zorgde in het eerste trimester voor een daling van het BBP met 4,8%. Vooral de consumptie van diensten en niet-essentiële goederen zit vanaf midden maart in crisismodus maar ook de investeringen (-5,6% in Q1) staan onder zware druk. Economen zijn het erover eens dat de negatieve groei in het eerste kwartaal zal verbleken bij de krimp die de VS te wachten staan in het tweede kwartaal. Heel wat staten in de VS hopen om in de loop van mei de covid-19 restricties af te bouwen, maar dat proces zal ongelijk en met mondjesmaat gebeuren.

De komende maanden zullen de limieten van het consumentenvertrouwen getest worden. Bijna 30 miljoen Amerikanen verloren de afgelopen zes weken hun job waardoor de werkloosheidsgraad in april als een raket de hoogte zal schieten. Onder die omstandigheden lijkt een verdere daling van de gezinsuitgaven, de belangrijkste motor van de economie in de VS, moeilijk te vermijden. Ook een snelle terugkeer van de investeringen is niet aan de orde door de val van de bedrijfswinsten en de onzekere toekomst. De ondernemersenquêtes tonen aan dat de industriële sector grote last blijft ondervinden van productie verstoringen en een zwakke vraag vanuit het buitenland. Hierdoor vervaagt de hoop dat de economie na het opheffen van de covid-19 maatregelen een overtuigend V-herstel zal inzetten.

Bij de Amerikaanse centrale bank zijn ze zich bewust van de ernst van de situatie. Voorzitter Powell benadrukte onlangs dat de Fed alle beschikbare instrumenten zal blijven aanwenden om de economie zuurstof te geven. In de eerste plaats door de kortetermijnrente laag te houden (tussen 0% en 0,25%) en schuld op te kopen, maar ook door het verstrekken van noodleningen aan overheden en KMO’s. De monetaire reddingsacties van de centrale bank kunnen de ergste klap van de crisis helpen opvangen, maar heeft de Fed nadien nog voldoende munitie om ook een economisch herstel in gang te zetten? Daarvoor wordt vooral gekeken naar de respons van de politici in Washington. Republikeinen en Democraten raakten het al eens over een totaal van ongeveer 3000 miljard dollar aan steunpakketten om de ergste gevolgen van covid-19 op te vangen. De kans is reëel dat er in 2020 nog veel dieper in de fiscale buidel wordt getast om de zwaarste economische recessie van de voorbije decennia het hoofd te bieden.


Ons dossier over het coronavirus

Deel deze pagina:  

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.