Bij het begin van 2023 brandde het recessiewoord op ieders lippen. Door de hogere rentes en de hoge inflatie maakten economisten zich zorgen over de economische groei. Beleggers hoopten op een rentestop door de centrale banken. Een half jaar later stellen we vast dat de groei in de VS opmerkelijk goed stand hield en dat de beurzen zich weinig aantrokken van de recessievrees.

Economie houdt stand


De Amerikaanse economie kende een sterk 1e semester. De Amerikaanse consument bleef op de afspraak dankzij de solide loongroei en de gedaalde energieprijzen. Sinds de lente wordt Joe Sixpack toch wat voorzichtiger. De hogere rente begint zijn tol te eisen met een stijging van de wanbetalingspercentages op autoleningen en kredietkaarten. Ook de voorwaarden voor consumentenkredieten worden strenger.


Belfius Research ziet de Amerikaanse economie de komende kwartalen afkoelen en gaat uit van een groei van 1,4% voor 2023 en slechts 0,4% voor 2024. Een rentedaling door de centrale bank in 2023 is niet langer aan de orde.


Belfius Research ziet de Amerikaanse economie de komende kwartalen afkoelen en gaat uit van een groei van 1,4% voor 2023 en slechts 0,4% voor 2024. Een rentedaling door de centrale bank in 2023 is niet langer aan de orde. 


In de eurozone krimpt de economie al sinds het 4e kwartaal 2022. Technisch zitten we in een recessie, maar we hebben het over 2 kwartalen met een krimp van slechts 0,1% van het bruto binnenlands product. Niet dramatisch slecht, bovendien blijft de werkloosheidsgraad laag.


De gedaalde energieprijzen en het betere moreel bij de consumenten geven bovendien hoop voor de komende maanden, al zien de bedrijfsleiders uit de industrie het somberder in. Belfius Research verwacht voor de eurozone een groei van 0,7% in 2023 en 1,1% in 2024.


De Europese Centrale Bank blijft vastberaden in haar strijd tegen de inflatie. Belfius Research ziet de officiële kortetermijnrente naar 4% stijgen tegen het einde van het jaar.


AI-hype


De aandelenbeurzen werden de 1e jaarhelft op sleeptouw genomen door de veerkrachtigere economie, in het bijzonder door de AI-hype. Artificiële Intelligentie heeft sinds de lancering van ChatGPT eind 2022 een nieuwe rally ontketend in de tech-aandelen. In de VS noteren Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla en chipfabrikant Nvidia aan recordkoersen.

Bij de start van 2023 waren we vrij positief voor de aandelenmarkten, maar vanaf de lente namen we een voorzichtigere houding aan. De beurzen zijn niet langer goedkoop en houden wellicht niet genoeg rekening met het feit dat een terugval van inflatie een vertraging van de economie vereist.


5 beleggingsthema's


Vijf belangrijke thema’s vormen de leidraad voor onze beleggingsstrategie:


  1. In een evenwichtige portefeuille houden we maximaal 50% aandelen aan. We stappen bovendien gespreid in de tijd in. Het obligatiegedeelte trokken we geleidelijk op tot 45 à 50%.
  2. Te veel cash in portefeuilles houden is een slecht idee, met een aanzienlijk verlies aan koopkracht. Het is een vals toevluchtsoord in de huidige omstandigheden.
  3. Obligaties van Europese kwaliteitsbedrijven met iets langere looptijden zijn aantrekkelijk.
  4. Regionaal verkiezen we aandelen uit groeilanden (met uitzondering van China) en aandelen uit de VS bij de ontwikkelde markten. De marges blijven er hoog, met bedrijven die over het algemeen goed beschermd zijn door toetredingsdrempels en minder blootstaan aan de vertraging van de economische activiteit.
  5. Tot slot: de gezondheidszorgsector blijft vanuit sectoroogpunt aantrekkelijk. We zijn nog positiever dan voorheen vanwege het defensieve karakter, met een waardering die iets onder het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar blijft. Ook bedrijven met een blootstelling aan de energietransitie zouden goed moeten blijven presteren, gezien de verwachte investeringen wereldwijd.


    Dit door Belfius Bank opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt graag samen met u welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.


    De hierboven geciteerde ondernemingen worden louter ter illustratie vermeld en vormen geen koopadvies.