Actief en passief beheer zijn niet altijd water en vuur. Elk type beheer heeft zijn voor- en tegenstanders. Actief beheer steunt op analyse en redenering, passief beheer op lage kosten en rationaliteit. Maar sommige marktsituaties zijn meer geschikt voor de ene of de andere methode.

Even de begrippen opfrissen?


Actief beheer

Actief beheer streeft ernaar de referentiemarkt te overtreffen. Hiervoor selecteert de beheerder op discretionaire wijze de effecten die volgens hem of haar daartoe het best in staat zijn.

De beheerder kan het beheer en de afwijkingen daarop aanpassen op basis van verschillende criteria, zoals de fundamentele kenmerken van de bedrijven (management, groei, concurrentie, balans), of op basis van een kwantitatieve benadering, of een mix van beide.

Passief of indexgestuurd beheer

Passief beheer is een beleggingsstrategie die gericht is op het volgen van een index of ‘de markt’ in termen van spreiding en rendement. Dit type beheer is vaak volledig of gedeeltelijk geautomatiseerd.


Marktomgeving


Sommige marktomstandigheden zijn gunstiger voor passief beheer, terwijl andere gunstiger zijn voor actief beheer.

Enkele voorbeelden:

Let op beta

In een homogene en stabiele markt kan het moeilijk zijn voor een actieve beheerder om effecten te selecteren die zich onderscheiden door hun rendement. In dit scenario kan passief beheer voordeliger zijn. Echter, in een homogene markt met een opwaartse of neerwaartse trend, kan actief beheer gunstiger zijn omdat het de mogelijkheid biedt om de gevoeligheid van de portefeuille aan te passen aan de trend. Deze gevoeligheid wordt doorgaans de ‘Beta’ van de portefeuille genoemd. De Beta van een passieve portefeuille is altijd neutraal en heeft een waarde van ‘1’.

De olifant 


Het ‘olifant-verschijnsel’ treedt op wanneer één enkele speler (of een kleine groep) verantwoordelijk is voor een sterke stijging of daling van de markt. Dit kan zowel zeer bevorderlijk als zeer nadelig zijn voor een actieve beheerder. 


Een actieve beheerder kan, uit voorzichtigheid bij het spreiden van zijn portefeuille, onvoldoende of niet blootgesteld zijn aan deze speler of niet gedurende de hele stijging. Een voorbeeld hiervan is het parcours van Nvidia* in de eerste helft van 2023. Hierbij vervormde de olifant het beeld van de markt. 


Aan de andere kant kunnen actieve beheerders vaak bedrijven identificeren die in de problemen komen en deze uitsluiten. Ze blijven ver weg van olifanten in vrije val. Zo hebben (goede) actieve beheerders de ontsporingen van Silicon Valley Bank of Crédit Suisse kunnen vermijden. Hiermee rechtvaardigen ze hun vergoeding; dit scenario komt actieve beheerders ten goede. 


Het economisch darwinisme 


Economisch darwinisme betekent dat de markt niet stabiel of homogeen is. De beste, meest behendige en vernieuwende bedrijven overleven, terwijl de anderen verdwijnen. 


Dit is het werkterrein van een actieve beheerder: die zoekt naar zogeheten ‘nuggets’, ondergewaardeerde bedrijven die een goede investering kunnen zijn. Tegelijkertijd probeert die ook te vermijden om te investeren in bedrijven die slecht presteren. Dit vraagt om onderzoek en analyse. Passief beheer behoudt ‘verplicht’ de mindere elementen in portefeuille, en mag de beste waarden niet bevoordelen. Aanhangers van actief beheer zien afwijkingen van de referentiemarkt net als een toegevoegde waarde.


Welk beheer is er nodig in de huidige omgeving?


Passief beheer is een oplossing voor wie de brede markt wil volgen. In de huidige omgeving lijkt actief beheer over extra troeven te beschikken. De geografische en sectorprestaties zijn momenteel niet homogeen. We zien ook een desynchronisatie van de economische blokken (VS, Europa, China, groeilanden). Tot slot moeten we waakzaam zijn voor de grote technologische omwentelingen die er de komende maanden en jaren aankomen. Dit kan kansen bieden voor actieve beheerders om te profiteren van het "economisch darwinisme".* De vermelde ondernemingen dienen enkel ter illustratie en vormen geen aankoopbeveling.


Dit door Belfius Bank document opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies, en is evenmin een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt samen met u de eventuele gevolgen van die visie voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.