Om de energieomslag naar een stikstofvrije wereld haalbaar te maken, is elektriciteitsopslag een belangrijke uitdaging. Batterijen bevatten veel ‘zeldzame’ metalen, maar de (ecologische) kosten om die stoffen te winnen zijn aanzienlijk

De grote wereldmachten begrepen trouwens snel hoe belangrijk het is om over die zeldzame metalen te kunnen beschikken, en werkten daarvoor strategische plannen uit. Bijvoorbeeld de "Inflation Reduction Act" in de Verenigde Staten en de "Critical Raw Materials Act" in Europa.


Waarom is dit strategisch?


Door de ontwikkeling van hernieuwbare energie, de elektrificatie van de mobiliteit en onze digitale behoeften neemt de vraag naar zeldzame en industriële metalen sterk toe. Zoals voor energie, zijn de uitdagingen van ecologische, economische en geopolitieke aard, aangezien we afhankelijk zijn van een aantal producerende landen (China, Rusland, Democratische Republiek Congo…).


Het is dus belangrijk dat we oog hebben voor de schaarser wordende grondstoffen om de transitie naar een duurzamere samenleving te doen slagen. Het is een uitdaging die iedereen aangaat. We kunnen deze crisis aanpakken door te investeren in innovatie om die metalen te benutten in Europa, enerzijds, en een ambitieuze circulaire economie te ontwikkelen, anderzijds.


De circulaire economie zorgt ervoor dat de economie duurzaam blijft, door de producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk te laten meegaan. Dit doet ze door de producten slim te ontwerpen, ze te hergebruiken of te delen, ze te repareren, op te knappen, onderdelen te hergebruiken en uiteindelijk te recycleren. Ze houdt ook rekening met de winning en het verbruik van natuurlijke bronnen en de uitstoot van afval en vervuiling binnen de grenzen van de planeet.


En wat met België?


België heeft een federaal plan voor de circulaire economie. Dit plan voorziet verschillende acties: zoals de eco-conceptie van de producten, een indicator voor de herstelbaarheid van de producten op het ogenblik van de aankoop, en de afschaffing van producten voor eenmalig gebruik.


Uit een studie1die door Inoopa tussen januari 2017 en eind december 2021 werd verricht, blijkt dat het omzetcijfer van de in België in de circulaire economie actieve bedrijven met 23% is gestegen tot 321 miljard euro. Tussen januari 2019 en eind december 2021 nam het aantal bedrijven dat actief is in de circulaire economie met 35% toe tot 52.000, terwijl in dezelfde periode het totaal aantal ondernemingen in het land slechts met 15% steeg, tot iets meer dan 800.000. In die periode van drie jaar verdubbelde het aantal betrokken banen van 7,5% tot 15% van het totaal, namelijk tot bijna 600.000.


Een recent voorbeeld dat veel aandacht krijgt: de invoering van statiegeld op blikjes en flessen. Momenteel bestuderen de drie gewesten op een gecoördineerde manier hoe het in 2025 kan worden ingevoerd. Een project dat bovendien niet alleen economische circulariteit beoogt, maar ook de strijd aanbindt tegen zwerfvuil.

Wereldwijd toonaangevende ondernemingen?


Heel wat ondernemingen hebben van de circulaire economie hun speerpunt gemaakt. Neem nu het Amerikaans bedrijf Ball Corp2, dat gespecialiseerd is in de productie van aluminium verpakking (blikjes…). Die onderneming pakt uit met "Toward A Perfect Circle", een visie van de industrie die uitlegt hoe men het huidige recyclingpeil van 69% naar 90% kan optrekken. Vandaag verbruikt gerecycled aluminium slechts 5% van de energie die nodig is voor de vervaardiging van nieuwe blikjes en de gerecycleerde blikjes kunnen in amper 60 dagen weer in de winkelrekken staan.


Boliden2, een Zweeds mijnbouwbedrijf, heeft een jaarlijkse recyclingcapaciteit van 120.000 ton elektrisch materiaal. Hierin zijn ook de printplaten inbegrepen, afkomstig uit voornamelijk Europese computers en laptops.Hierdoor is deze onderneming een van de vooraanstaande wereldspelers die metalen uit elektronisch materieel recycleert.


Outokumpu2 is een Finse multinational die zich toelegt op roestvrij staal en metaalverwerkende technologie. Roestvrij staal wordt gefabriceerd op basis van gerecycleerde materialen. Aan het eind van de levenscyclus is het 100% recycleerbaar, zonder het minste kwaliteitsverlies. Behalve het recycleerbaar karakter is ook duurzaamheid een belangrijk aspect van de circulaire economie. Het gebruik van roestvrij staal verlengt de levensduur van de toepassingen en componenten, want roestvrij staal vergt minimaal onderhoud, wat tegelijk renderend en heilzaam is voor milieu en maatschappij.


Kortom


De vraag naar zeldzame of industriële metalen gaat enkel toenemen. Het is echter een grote geostrategische uitdaging om ze altijd beschikbaar te hebben aan een redelijke prijs. De circulaire economie heeft dus zeker veel potentieel, want ze kan veel problemen aanpakken, zoals de overmatige consumptie van natuurlijke bronnen, de vormgeving van de energietoekomst, de ontwikkeling van innovaties die met circulariteit te maken hebben en nog veel meer.


Er meer over weten? Uw financieel adviseur staat u met plezier bij.1 Bron : De tijd https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/circulaire-economie-groeit-dubbel-zo-snel-als-gemiddeld/10373992.html
Inoopa is een start-up gespecialiseerd in informatie over ondernemingen op basis van artificiële intelligentie.
2Deze ondernemingen dienen enkel ter illustratie en vormen geen aankoopaanbeveling.Dit door Belfius Bank opgesteld en gepubliceerd document omvat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt graag samen met u welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.