De PMI’s of inkoopmanagersindexen zijn elke maand een belangrijke bron van informatie voor economen en beleggers. Maar hoe nuttig zijn deze gegevens voor beleggers?

De PMI of inkoopmanagersindex is een enquête die afgenomen wordt bij inkoopmanagers van verschillende bedrijven. De inkoopmanager weet meer bepaald welke producten er nodig zijn om bepaalde goederen of diensten te leveren en heeft dus een goed zicht op de toekomstige bedrijfsactiviteit.

De enquête gaat bij de deelnemers na of de situatie beter of minder goed is dan in de vorige maand. Vervolgens worden de antwoorden op de verschillende vragen samengevat tot een getal. Een getal boven de 50 wijst er op dat de inkoopmanagers een expansie zien ten op zichte van de maand ervoor, onder de 50 duidt op een contractie.


Eurozone


Sinds oktober vorig jaar is er in zowel de eurozone als de Verenigde Staten een verschil tussen de dienstensector en de industrie. Onderstaande grafiek toont aan dat de PMI’s van de industrie in de eurozone al een jaar onder de 50 liggen. De dienstensector daarentegen scoort sinds begin dit jaar opnieuw structureel boven de 50. Deze divergentie, een zwakke industrie maar sterke dienstensector, heeft ertoe geleid dat de economie in de eerste helft van dit jaar beter heeft gepresteerd dan voorspeld door veel analisten.


Grafiek eurozone


Hoe kunnen beleggers de PMI’s gebruiken?


Waarom zijn de PMI’s niet alleen interessant voor economen, maar ook voor beleggers? De index geeft een goed beeld van de toekomstige bedrijfsactiviteit en vertoont een krachtige correlatie met de relatieve sterkte van bepaalde sectoren op de aandelenmarkt. Bevinden de PMI’s zich boven de 50, dan duidt dit op een expansie van de economie. Beleggers kiezen dan best voor meer cyclische sectoren die mee profiteren van deze betere economische vooruitzichten.

Dat zien we in de grafiek hieronder. De rode lijn geeft de PMI van de industrie weer, de zwarte lijn is de relatieve prestatie van industriële aandelen ten opzichte van de S&P 500. Stijgt de PMI, dan doen aandelen van de industriële sector het ook relatief beter dan de brede markt. Als de PMI daalt, dan presteren deze cyclische aandelen relatief gezien minder goed.


Grafiek eurozone2022


In 2022 zien we in het groen gearceerd dat deze historische relatie niet meer lijkt te matchen. De PMI van de industrie daalt, terwijl industriële aandelen het toch relatief beter doen dan de brede markt (stijgende zwarte lijn).

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bepaalde grote defensiebedrijven een belangrijk onderdeel uitmaken van de industriële sector binnen de Verenigde Staten. De oorlog in Oekraïne heeft verschillende van deze aandelen een duwtje in de rug gegeven en de industriële sector in zijn geheel geboost. De laatste maanden zien we opnieuw een herstel van de historische relatie tussen de PMI’s en de relatieve sterkte of zwakte van cyclische sectoren.


Besluit


Met de PMI’s kunnen beleggers dus bepalen of ze beter voor defensieve of cyclische sectoren gaan. Vandaag gaat onze voorkeur naar een allocatie in defensieve in plaats van cyclische sectoren.Dit door Belfius Bank opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt graag samen met u welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.