Bij de opbouw van een beleggingsportefeuille is spreiding essentieel. Wellicht doet u dat al voor het dynamische gedeelte van uw portefeuille, maar ook voor het defensievere luik van uw portefeuille is diversificatie belangrijk. Nu de rente terug hoger noteert, kunnen obligaties opnieuw aantrekkelijk worden. Spreid niet alleen over verschillende emittenten, maar ook in de tijd.

Waarom moet ik mijn beleggingen spreiden1?


Spreiding is nodig om het risico van uw beleggingsportefeuille te verminderen. Want als u slechts in één bedrijf belegt, loopt u het risico op zeer grote schommelingen. Zeker als dat bedrijf failliet gaat. Bij een goed gespreide portefeuille kan de potentiële winst van het ene aandeel het verlies van een ander goedmaken.


Het gaat echter niet alleen om diversificatie over meerdere aandelen. U moet ook voorkomen dat er marktomstandigheden zijn die op al uw beleggingen dezelfde invloed hebben. Als uw aandelenportefeuille in 2022 bijvoorbeeld uitsluitend bestond uit groeibedrijven uit de technologiesector, dan keek u tegen grote verliezen aan. De stijgende rente is namelijk nadelig voor alle groeibedrijven. Spreiden over verschillende sectoren en regio’s kan al een oplossing bieden.


Aandelenspreiding werkt vooral voor bedrijfsspecifieke risico’s, zoals tegenvallende winstcijfers. Marktrisico’s daarentegen (een afkoeling van de economie, aantrekkende inflatie, hogere of lagere rentevoeten…) zijn met aandelendiversificatie niet weg te werken. Daarom is ook spreiding over alle productcategorieën (obligaties, aandelen, cash) nodig.


De ideale verhouding tussen de activaklassen hangt af van het type belegger dat u bent en van uw beleggingshorizon. Uw financieel adviseur kan u aan de hand van voorbeelden en de Belfius-referentieportefeuille uitleggen welke verhoudingen voor u het meest geschikt zijn.


Maak een vervaldagkalender


Momenteel is de rente op kortere looptijden hoger dan die op middellange looptijden. Het is dan verleidelijk om bijvoorbeeld enkel op 2 jaar te beleggen. U hoopt dat de rente binnen 2 jaar hoger zal zijn, maar dat is niet zeker. Is de rente lager, dan hebt u wellicht spijt dat u niet onmiddellijk voor langere looptijden koos.


Een andere tactiek kan zijn om vooral in zeer langlopend papier te beleggen, op 10 of 15 jaar bijvoorbeeld. Maar ook deze strategie brengt de nodige risico’s met zich mee. Tussentijds kan de koers van een langlopende obligatie flink schommelen. Stijgt de rente, dan dalen de obligatiekoersen.


Spreid uw beleggingen daarom over verschillende vervaldagen en profiteer zo van meer flexibiliteit. Plan ook elk jaar een vervaldag voor de komende 5 of 10 jaar. Dat geeft bijkomende gemoedsrust. Naast uw financiële reserve, weet u dat er elk jaar een belegging vrijkomt die indien nodig aangewend kan worden. Als u die tegoeden niet nodig hebt, kan u elk jaar nieuwe beleggingsopportuniteiten bekijken. Zo kan u korter op de bal spelen wanneer de rente wijzigt.

Spreid in de tijd


Laag kopen en hoog verkopen, het is de droom van elke belegger. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de evolutie op de financiële markten is onvoorspelbaar.


Met een regelmatig beleggingsplan hoeft u zich minder zorgen te maken over het ideale instapmoment en kan u op lange termijn een mooi kapitaal opbouwen. In plaats van in één keer in te tekenen, stapt u per maand of per kwartaal geleidelijk in. Hoe meer instapmomenten, hoe meer u de pieken en dalen op de markt uitvlakt. Zo bouwt u een gespreide portefeuille op, met zowel ‘dure’ (na een stijging) als ‘goedkope’ (na een daling) beleggingsproducten.


Besluit


Diversificatie en spreiding in de tijd zijn een belangrijke stap op weg naar een mogelijk beleggingssucces en ze zijn even belangrijk voor het defensievere luik van uw beleggingsportefeuille. Met een vervaldagkalender kan u bovendien nog extra gemoedsrust inbouwen.1 Een fonds (ook ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ of ‘bevek’ genoemd) is een financieel instrument waarmee u volgens een welbepaalde beleggingsstrategie kan beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties...). Hoewel fondsen verschillende voordelen hebben, brengen ze ook risico's en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of het rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd.
Door te beleggen in obligaties leent u geld aan de emittent, die zich ertoe verbindt om 100% van het belegde kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag. In geval van faillissement of herstructurering van de emittent en/of de garant, opgelegd door de afwikkelingsautoriteit om een faillissement te voorkomen, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt niet te recupereren en het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen.
Een aandeel vertegenwoordigt een deel van het kapitaal van een bedrijf. Als u aandelen op de beurs koopt, wordt u aandeelhouder van dat bedrijf. Als aandeelhouder hebt u recht op informatie, in het bijzonder over de rekening van de vennootschap, haar strategie enz. U hebt ook stemrecht op de algemene vergadering. U deelt de winst, maar ook de verliezen, binnen de limiet van uw investering. Aandelen bieden geen kapitaalbescherming.
Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij of zij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille.