Door de heropening van de economieën na de pandemie, de oorlog in Oekraïne en de productiebeperkingen van de OPEC swingen de benzine- en dieselprijzen de pan uit. Die stijgende prijzen herinneren ons eraan dat onze mobiliteit schoner, veiliger en slimmer moet worden. Een belangrijke maatschappelijke uitdaging voor iedereen.

Schonere mobiliteit1


De transportsector is verantwoordelijk voor 20% van de CO2-uitstoot in België. Driekwart van onze bevolking verplaatst zich dan ook met de wagen. Alarmerende cijfers, als we weten dat wereldwijd meer dan 90% van de mensen slechte lucht inademt en er jaarlijks ongeveer 7 miljoen mensen vroegtijdig sterven ten gevolge van luchtvervuiling.


De transitie naar een groenere mobiliteit is dus essentieel, en kan verwezenlijkt worden door de uitstoot van privévervoer te verlagen en door alternatieven als e-bikes en het openbaar vervoer te promoten. Om het privévervoer schoner te maken wordt er vooral gekeken naar de verdere ontwikkeling van waterstof-brandstofcellen, elektrische wagens en batterijtechnologie. Volgens Allied Market Research zal de markt van elektrische voertuigen groeien met 18% per jaar tot 2030.1


Veiligere mobiliteit


Jaarlijks sterven er ongeveer 500 à 600 mensen ten gevolge van een verkeersongeval op de Belgische wegen. Hoewel dit aantal lager ligt dan 10 jaar geleden, met ongeveer 800 jaarlijkse sterfgevallen, ligt het nog steeds boven de Europese doelstellingen.2


Om de veiligheid van mobiliteit te verbeteren, wordt er sterk geïnvesteerd in geconnecteerde voertuigen en betere rijhulpsystemen. Zogenaamde Advanced Driver Assistance Systems helpen de bestuurder met remmen, bijsturen, waarschuwen en detecteren van mogelijk gevaarlijke situaties. Er wordt verwacht dat die markt met 10% per jaar zal groeien tegen 2030.3

Slimmere mobiliteit


Hoewel we de wagen zo goed als dagelijks gebruiken voor het grootste deel van onze verplaatsingen, staat die toch gemiddeld 90% van de tijd stil. Bovendien gaat een groot deel van de bruikbare oppervlakte verloren aan parkeerplaatsen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het aantal gebruikers van autodelen de voorbije 5 jaar in België toenam met 700%. Steeds meer mensen zien in dat het niet noodzakelijk is om zelf een auto te hebben wanneer je éénvoudig, voor een veel lagere kost, toegang kan hebben tot een wagen wanneer het nodig is. Wereldwijd wordt verwacht dat die markt met 16% per jaar kan groeien tegen 2030.4


Ook slimme steden spelen een belangrijke rol in dit verhaal. Het beschikbaar stellen van deelfietsen bijvoorbeeld en realtime-info over het openbaar vervoer zorgt ervoor dat mensen sneller hun auto links zullen laten liggen.


Conclusie


De mobiliteitssector ondergaat grote veranderingen. Heel wat bedrijven proberen een graantje mee te pikken van de grote trends die zich nog een hele tijd zullen verderzetten. Omdat de winnaars van morgen vaak moeilijk te voorspellen zijn, kan het lonen om via een goed gespreid fonds te beleggen in deze toekomstgerichte investeringskans.1 Electric Vehicle Market Share, Size, Analysis | EV Market Growth (alliedmarketresearch.com)

2 De cijfers kan u raadplegen op www.mobilit.belgium.be of op www.unep.org

3 ADAS Market Size, Share, Manufacturers, Growth, Report, 2030 (marketsandmarkets.com)

4 Autodelen was nog nooit zo populair: 7 keer meer gebruikers dan in 2017, autoverkopers springen mee op de kar | VRT NWS: nieuws
Ride Sharing Market Size, Share, Trends & Growth Report by 2022-2030 (adroitmarketresearch.com)
Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.