Terwijl in de meeste landen de centrale banken de rente verhogen, is dit niet zo in China. Bovendien zijn de eerste tekenen van economische heropleving een ware troef voor de Chinese markt. In deze context waarin wereldeconomieën asynchroon verlopen, is China meer dan ooit een bron van extra spreiding in de beleggingsportefeuilles.

Bevestiging van economisch herstel in 1e kwartaal


De afschaffing van het zerocovidbeleid in China eind december 2022 heeft een positief effect op de economische activiteit. Vooral de dienstensector plukt hier de vruchten van. Daarnaast neemt ook de consumptie in de kleinhandel opnieuw sterk toe.


De Chinese inkoopmanagersindex (PMI)1 bevestigt eveneens dit herstel. In maart veerde de PMI van de dienstensector aanzienlijk op van 56,3 tot 58,1 - een recordniveau sinds het begin van de Covidcrisis in 2020. Ter herinnering: een PMI boven de 50 wijst op een groeiende activiteit. De PMI voor de verwerkende industrie staat met 51,9 eveneens boven die drempel.


China aan zet


Sinds het stopzetten van het zerocovidbeleid zijn de Chinezen meer gaan consumeren. Deze situatie doet zich niet langer voor in andere delen van de wereld. Zo vertraagt in de Verenigde Staten, de eurzone en het Verenigd Koninkrijk de economische groei, omdat ze een restrictief monetair beleid moesten voeren om de inflatie te beteugelen. De vraag van de westerse consument naar goederen en diensten uit China kan terugvallen en wegen op de Chinese export. Gelukkig is de lage inflatie een belangrijke troef voor de Chinese economie, omdat de centrale bank hierdoor een soepeler monetair beleid kan voeren.


China, dat zich voor 2022 een economische groei van 5,5% voor 2022 had vooropgesteld, mikt voor 2023 op een groei van 5%. Deze doelstelling lijkt weinig ambitieus in vergelijking met de huidige situatie. Dat is ook de mening van de economen van Belfius Research. Zij gaan uit van een snelle Chinese groei, met naar verwachting een stijging van 3% in 2022 tot 5,5% in 2023. De Verenigde Staten en de eurozone zullen wellicht een vertraagde groei zien. In de Verenigde Staten zal de groei waarschijnlijk dalen van 2,1% in 2022 tot 0,8% in 2023, terwijl die in de eurozone zal afnemen van 3,5% tot 0,7%. Het Verenigd Koninkrijk kan in 2023 zelfs nog op een negatieve groei van -0,5% uitkomen.

Welke gevolgen zijn er voor de beleggers?


De afschaffing van het zerocovidbeleid luidde een nooit eerder geziene economische groei in China in. Het feit dat de Chinese economie niet synchroon loopt met die van de industrielanden is een interessante bron van spreiding, die de plaats van China in elke goed evenwichtige aandelenportefeuille versterkt. Toch kunnen politieke, militaire en economische spanningen tussen China en de Verenigde Staten nog voor aanzienlijke turbulentie op de Chinese markt zorgen.


Eens te meer is het van essentieel belang om niet al uw eieren in één mandje te stoppen. Chinese aandelen verdienen in elke beleggingsportefeuille een plaats, maar het is belangrijk om voorzichtig te blijven. Heel wat groeilanden zullen wellicht profiteren van de opverende Chinese groei. We kunnen ervoor kiezen om de groeilanden geografisch te spreiden, die naast China ook de rest van Azië, Latijns-Amerika en Centraal-en Oost-Europa omvatten. Voor een evenwichtige aandelenportefeuille ziet u er dus best concreet op toe om het gedeelte aandelen uit groeilanden tussen 15 en 20% te houden, waarvan China bijna 40% voor zijn rekening neemt.1 PMI of Purchasing Managers' Index: index die het vertrouwen meet bij de aankoopdirecteurs in de industrie en dienstensector.
Dit door Belfius Bank opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt graag samen met u welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.