Vanaf nu houden we rekening met uw duurzaamheidsvoorkeuren in ons beleggingsadvies, zoals we u in een vorige editie van Uw Beleggingen meedeelden. Maar wat houdt dat concreet in?

Wat betekent dat voor u?


Voortaan kan u de duurzaamheid van uw beleggingen toevoegen als onderdeel van uw persoonlijk beleggingsadvies, bovenop uw kennis en ervaring, uw profiel en uw strategie.


U kan uw duurzaamheidsvoorkeuren vlot invoeren aan de hand van een vragenlijst. Voordat u die beantwoordt, geeft uw financieel adviseur u in detail uitleg over de nieuwe wetgeving, hoe duurzaamheid een rol kan spelen in uw beleggingen en hoe u uw voorkeur kan bepalen.


Om dit zo helder mogelijk te maken, ontvangt u die informatie tijdens uw afspraak met uw adviseur. Daar kan u al uw vragen stellen en uw voorkeur met kennis van zaken vastleggen. Uw voorkeur blijft 5 jaar geldig, maar u kan die op elk moment wijzigen.

Duurzaamheid bij Belfius


Bij Belfius staat duurzaamheid centraal in alles wat we doen. De recente wetgeving hierrond stelt echter dat financiële instellingen tal van gegevens en verslagen nodig hebben om duurzaamheidsvoorkeuren te koppelen aan bepaalde beleggingsproducten. Aangezien heel wat van die gegevens vandaag ontbreken, kunnen we momenteel enkel werken met de info die er is. Als er dus gegevens ontbreken, moeten we een belegging beschouwen als niet duurzaam. Ondernemingen zijn immers pas vanaf 2023 verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen over het duurzame karakter van hun activiteiten op grond van de Europese normen.


Desondanks bieden we een brede waaier van uiteenlopende producten aan met duurzame kenmerken die mettertijd zullen evolueren.


Uw financieel adviseur staat steeds voor u klaar om uw voorkeur inzake duurzaamheid te verwerken in uw beleggersprofiel zoals u dat wenst


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.