Europa heeft zichzelf ambitieuze duurzaamheidsdoelen gesteld, ook in de financiële sector. En daarom is de MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) aangepast.

Duurzaam beleggen wordt inderdaad steeds belangrijker. Het is dus cruciaal de MiFID uit te breiden met duurzaamheidsvereisten.


Het ultieme doel van de nieuwe verordening: beleggingsproducten beter afstemmen op uw duurzaamheidsvoorkeuren en er zo voor zorgen dat u als belegger een beter inzicht krijgt in producten en instrumenten en hun duurzaamheidsgehalte.


Onze klanten hechten steeds meer belang aan de duurzaamheid van een belegging. Voor bijna één op drie Belgen is duurzaamheid trouwens het belangrijkste aspect van een belegging (bron: Febelfin). En voor de meeste jonge beleggers vaak zelfs belangrijker dan rendement.


Waarin bestaat het nieuwe MiFID ESG-kader?


Europa koestert de ambitie het leidende continent te worden op het vlak van duurzaamheid. Voor de financiële sector betekent dat onder meer een aanpassing van de MiFID.


Deze verordening verplichtte de banken om samen met hun klanten hun beleggersprofiel en -strategieën te bepalen, zodat ze daarmee rekening konden houden in hun beleggingsadvies. Nu komt er dus een duurzaamheidsluik bij.


Ter herinnering: Europa benadert zijn duurzaamheidsdoelen vanuit drie invalshoeken: milieu, samenleving en goed bestuur (Environment, Social, Governance - ESG).


Hoe bepaalt Belfius uw duurzaamheidsvoorkeuren?


Aan de hand van gerichte vragen, zoals:

  • 1. Wil u dat het aanbod van beleggingsproducten rekening houdt met de mogelijke negatieve gevolgen van de belegging voor mens, milieu of maatschappij? CO2-uitstoot, schade aan de biodiversiteit of loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn enkele voorbeelden van negatieve effecten.
  • 2. Wil u dat het aanbod van beleggingsproducten duurzame beleggingen omvat, eventueel op basis van een bepaald minimum? Hier gaat het om beleggingen die gericht zijn op een specifiek en meetbaar milieu- of sociaal effect.
  • 3. Wenst u dat Belfius u beleggingen voorstelt die in de Europese taxonomie zijn opgenomen, eventueel op basis van een bepaald minimum? Dit zijn beleggingen in economische activiteiten die de Europese Commissie als ‘groen’ beschouwt.

Op basis van uw antwoorden doet Belfius u dan een aanbod van financiële instrumenten en producten volgens uw voorkeuren. Daarbij maken we uw beleggingsprofiel aan of werken we het bestaande bij.


Duurzaamheid is uiteraard maar een deel van uw profiel. Daarom zullen we samen met u blijven nagaan of uw beleggingen ook passen bij uw financiële situatie, kennis en ervaring en beleggingshorizon.


Hoe pakt Belfius het nu al aan?


Bij Belfius willen we de motor zijn van een steeds meer verantwoorde economie. We leggen de lat voor onszelf al hoog in ons beleggingsgamma. In lijn met onze strategie zien we erop toe dat we niet beleggen in bedrijven of regeringen die we niet voldoende verantwoordelijk achten. We sluiten ondernemingen uit waarvan het gedrag in strijd is met de 10 beginselen van het UN Global Compact of die actief zijn in controversiële sectoren die we onvoldoende verantwoordelijk achten voor mens en maatschappij.


Meer info?


Klik hier of neem gerust contact op met uw beleggingsadviseur. Hij of zij helpt u graag verder.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.