De druk op de wereldwijde voedselvoorziening zal door de klimaatverandering alsmaar toenemen. Door aanhoudende droogte en extreme wateroverlast stijgen de risico’s op minder opbrengst (en dus minder aanbod), terwijl een groeiende wereldbevolking zorgt voor een stijgende vraag naar voedsel. Daarnaast kunnen mogelijke problemen in de toeleveringsketens altijd extra druk zetten op de sector, zoals onlangs op de graanmarkt door de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne.

Beleggen in voedselvoorziening


Tegen 2050 zullen we 9 miljard mensen1 moeten voeden met afnemende natuurlijke hulpbronnen. Daarom is het belangrijk om al na te denken over mogelijke oplossingen. De uitdagingen voor voedselvoorziening en -zekerheid in 2050 kunnen onderverdeeld worden in vijf categorieën:

  • populatie
  • natuurlijke hulpbronnen
  • levensstijl
  • klimaat
  • technologie

Naar schatting zal de vraag naar voedsel tegen 2050 exponentieel stijgen door de groeiende wereldbevolking. Om te kunnen voldoen aan die vraag zal er heel wat meer landbouwgrond moeten zijn, waardoor de globale biodiversiteit significant zal afnemen. Tegelijkertijd vergt een intensievere landbouw meer watergebruik die op zijn beurt erosie van de bestaande landbouwgrond veroorzaakt die hierdoor in kwaliteit afneemt. Die stijgende voedselproductie zal onvermijdelijk leiden tot een hogere CO2-uitstoot en wellicht ook meer voedselverspilling. Tot slot verwacht men dat de consument meer ongezonde voeding zal eten. Daarom is het niet enkel belangrijk om oplossingen te voorzien om op een duurzamere manier voedsel te produceren, maar zeker en vast ook meer gezonde voeding.


Initiatieven zorgen voor een versnelling in de transitie


‘Voedselvoorziening en -zekerheid’ is een van de SDG’s ofwel de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Doelstelling: tegen 2030 een einde maken aan de honger in de wereld2. Het actieplan van de VN3 om duurzame voedselvoorziening te ondersteunen is gebaseerd op de volgende vijf pijlers:

  • veilige en gezonde voeding voor iedereen
  • duurzame consumptie
  • productie met respect voor de natuur
  • levensonderhoud en gelijkheid
  • veerkracht van voedselsystemen

Ook op Europees niveau stelde men een strategie op om voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken, genaamd ‘Farm to Fork’4. Die fungeert als hoeksteen in de Europese Green Deal. De strategie wil de transitie naar een duurzaam voedselsysteem versnellen door onder andere het gebruik van meststoffen en pesticides te verminderen. De EU wil tot 25% van de landbouwgrond aan biologische landbouw toewijzen. Niet enkel de landbouw maar ook de veeteelt valt in de scope van Farm to Fork want de verkoop van antimicrobiële stoffen zal moeten halveren. Die producten zorgen er namelijk voor dat bepaalde bacteriën resistent worden tegen bijvoorbeeld antibiotica, wat een risico inhoudt voor de volksgezondheid.


Potentieel voor bedrijven die oplossingen aanreiken


Men is het erover eens dat er oplossingen gezocht moeten worden voor het voedselvraagstuk. Daarom is er potentieel voor bedrijven die oplossingen aanreiken om de efficiënte productie van gezonde voeding te ondersteunen.

Zo kan men de landbouwgronden verbouwen met elektrische machines om de uitstoot te beperken. Aan de hand van verschillende technologieën zoals GPS, robotisering en sensoren kan er heel nauwkeurig aan landbouw worden gedaan. De productie wordt hierdoor geoptimaliseerd en duurzamer door bijvoorbeeld gerichter water te gebruiken, wat op zich dan weer leidt tot minder erosie van de landbouwgrond. Door de steeds schaarser wordende vruchtbare grond zal de zogenoemde verticale landbouw in steden een opmars kennen.

Daarnaast zijn er ook bedrijven die oplossingen voorzien om voedselverspilling tegen te gaan. De verpakking is van cruciaal belang om de bewaring van voedingsmiddelen te optimaliseren. Aan de hand van aseptische verpakkingen kan men voedsel voor een bepaalde tijd bewaren zonder koeling of extra bewaarmiddelen. Er wordt jaarlijks 1,6 miljard ton5 aan voedsel weggegooid. Wetende dat er ongeveer 870 miljoen mensen wereldwijd in hongersnood leven en/of ondervoed zijn, is voedselverspilling een enorm groot probleem.

Naast het feit dat men efficiënter moet omgaan met natuurlijke hulpbronnen, is het ook belangrijk om gezonde voeding met voldoende voedingswaarden op een biologische manier te produceren. Maar ook onderzoek en ontwikkeling naar plantaardige alternatieven voor vlees spelen een belangrijke rol om de zware uitstoot van de veeteeltsector significant te doen dalen.

Ondernemingen kunnen op vele manieren inspelen op de kansen die de megatrends met zich meebrengen. Wanneer ze dit doen, blijven ze competitief tegenover hun concurrenten in een steeds groter wordende afzetmarkt. Net daarom kan dit inspirerende beleggingsthema interessant zijn voor de belegger op lange termijn.1 trends_en_uitdagingen_voor_landbouw_en_voedsel_-_website.docx.pdf (vlaanderen.be)
2 Geen honger | sdgs
3 Action Tracks | United Nations
4 Farm to Fork Strategy (europa.eu)
5 Voedselverspilling: Een wereldwijd probleem | Too Good To Go


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.