De beursindex Nasdaq1, die bestaat uit de 100 grootste Amerikaanse technologiebedrijven, zit in een berenmarkt. Sinds begin dit jaar (tot 13 juni) verloor ze 30% van haar waarde. Moeten we bezorgd zijn? We vroegen het aan Johan Van Der Biest, Senior Fund Manager Technology bij onze partner voor fondsbeheer Candriam.

Waarom krijgen vooral technologieaandelen dit jaar klappen op de beurs?


JVDB: "Door de hogere rente staan alle sectoren momenteel onder druk, maar het zijn vooral de groeiaandelen die het moeilijk hebben en precies die vinden we veel terug in de technologiesector. Een hogere rente maakt dividenden minder aantrekkelijk tegenover de opbrengst van risicoloos staatspapier. Het vergroot bovendien de financiële kosten van bedrijven en weegt dus op de bedrijfswinsten. Toch zijn vooral groeiaandelen rentegevoelig. Die bedrijven investeren veel en hun waardering stoelt grotendeels op toekomstige winsten. Als analisten een hogere rentevoet ‘verdisconteren’ in hun waarderingsmodellen, zal de actuele waarde van de toekomstige cashflows dalen. En dat waardeverlies is groter naarmate de kasstromen verder in de toekomst liggen. De kans bestaat dat analisten hun koersdoelen naar beneden herzien. Het verklaart waarom groeiaandelen dit jaar slechter presteren dan defensieve aandelen uit bijvoorbeeld de voedingsindustrie."


Zal de rente nog verder stijgen?


JVDB: "Moeilijke vraag, want ook hier speelt de oorlog in Oekraïne een rol. Iedereen weet intussen hoe afhankelijk Europa, en bij uitbreiding de wereld, is van Oekraïne en Rusland voor de invoer van olie, gas, graan, nikkel… Nu de invoer ervan in het gedrang komt, zien we forse prijsstijgingen. Om die hoge inflatie te bestrijden, moeten centrale banken de rente verhogen aan een tempo dat enkele maanden geleden nog totaal ondenkbaar was. De hogere rentes maken beleggers onrustig: zal de economie hierdoor vertragen of zelfs in een recessie belanden? Stagflatiescenario’s zoals in de jaren ’70 worden opnieuw vanonder het stof gehaald. Een dergelijk scenario lijkt ons voorbarig, maar helemaal uitsluiten kunnen we het niet."


Nochtans blijven de vooruitzichten voor de technologiesector aantrekkelijk.


JVDB: "Naast de macro-economische situatie, mogen we zeker de kant van de bedrijven en consumenten niet onbelicht laten. Uit de bedrijfsresultaten van het eerste trimester, kunnen we al een aantal conclusies trekken:

  • Bijna alle technologiebedrijven zijn unaniem positief over de eindvraag naar hun producten en diensten. Bovendien kunnen ze vaak niet voldoen aan de vraag omdat ze niet over alle componenten beschikken om hun producten te produceren (cfr. aanbodproblemen). Deze orders vormen een buffer tegen een mogelijke groeivertraging.
  • Heel wat IT-bedrijven maken gewag van druk op hun marges omdat zowel arbeid als grondstoffen duurder worden. De meeste bedrijven zijn echter in staat om die verhoogde kosten door te rekenen, hoewel soms met enkele trimesters vertraging.

Wat de gezondheid van de bedrijven betreft, zien we voorlopig weinig problemen. Dat is uiteindelijk ook de reden waarom analisten hun winstvoorspellingen slechts minimaal naar beneden hebben bijgesteld. De recente correctie in de technologieaandelen, na jaren van stevige en structurele outperformance, houdt op dit moment al rekening met heel wat negatief nieuws. We beginnen dan ook stilaan bij heel wat aandelen interessante instapniveaus te zien."


We horen steeds meer over ‘metaverse’. Wat versta je eronder?


JVDB : "Metaverse is een online netwerk van virtuele driedimensionale werelden. Het is eigenlijk de volgende fase van het internet: een ruimte die de fysieke en digitale wereld vermengt."


Zal het uitgroeien tot een nuttige technologie of eerder een rage zijn die misschien uitdooft?


JVDB : "Het is te vroeg om daar een gefundeerd antwoord op te geven, metaverse staat echt nog in de kinderschoenen. Toch ben ik ervan overtuigd dat het een belangrijke evolutie is, die op ingrijpende wijze onze manier van interactie zal kunnen veranderen. Zowel voor sociale als professionele contacten. In de digitale wereld zal ook veel meer gebeuren: naar concerten gaan, toeristische hotspots bezoeken… Maar ook meer dan enkel fun: vandaag testen sommige bedrijven al nieuwe ontwerpen uit in de digitale wereld (bv. een product, een fabriek of een vliegtuig). Zo kunnen ze – voor de productie start – al verbeteringen aanbrengen. Ook aan de universiteiten wordt metaverse al gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan chirurgische opleidingen met gedetailleerde virtuele replica’s van echte patiënten.
Het spreekt voor zich dat er veel investeringen nodig zijn: in datacenters, snelle internetverbindingen, cameratechnologie, VR/AR-brillen, blockchain-technologie, internetbeveiliging, metaverse zal een boost geven aan de hele IT-sector, want het kan niet bestaan zonder geavanceerde infrastructuur."


Het is duidelijk: de technologierevolutie stopt nooit. Daarom blijft het bij Belfius een langetermijnovertuiging.
1 De beursindex Nasdaq werd louter ter illustratie gekozen. Belfius geeft dan ook geen enkel advies m.b.t. deze index.


Ontdek alle beschikbare fondsen, waaronder deze gericht op de technologiesector


Dit document heeft een louter informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van een of meerdere financiële instrumenten, noch een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, en evenmin een bevestiging van enige transactie. Hoewel Belfius Bank de in dit document vermelde gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen vergissingen of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Belfius Bank garandeert in geen geval de volledigheid van de in dit document opgenomen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van deze informatie. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van dit document mag niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.

Opgelet: Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden, of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Als dit document verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.
Dit document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied in de zin van artikel 36 (1) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565. Belfius Bank benadrukt dat deze informatie niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied, en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.