Bij Belfius vinden we het van essentieel belang u correct te informeren en de soms moeilijk toegankelijke begrippen te verduidelijken. In het meinummer gingen we dieper in op het begrip koerswinst. In deze bijdrage bekijken we parameters waarmee u de financiële gezondheid van een bedrijf kunt inschatten.

Er bestaan verschillende ratio’s om te bepalen of aandelen al dan niet duur zijn. De koers-winstverhouding is de meest gebruikte en een eenvoudige manier om een aandeel te waarderen. U deelt de koers van een aandeel door de gerealiseerde of verwachte winst per aandeel. Een hoge koers-winstratio wijst op een duur aandeel. Maar dit zegt uiteraard weinig over de toekomstige winstgroei. Als een bedrijf plots fors groeit en de winsten de komende jaren dus fors kunnen stijgen, heeft die ratio minder waarde.


Hou rekening met de toekomstige winstontwikkeling


Om dat te vermijden kan men maar beter ook rekening houden met de groei. Daarvoor werd de PEG-ratio ontwikkeld of de koerswinst gedeeld door de verwachte winstgroei. Hoe hoger de winstgroei, hoe lager de PEG-ratio en hoe aantrekkelijker het aandeel. Op die manier kunnen aandelen met een hoge koers-winstverhouding toch aantrekkelijk worden. Algemeen wordt aangenomen dat een PEG-ratio van minder
dan 1 goedkoop is en dat een aandeel met een ratio hoger dan 1 duur is. De PEG-ratio’s worden ook berekend voor aandelenindexen. Zo kunt u verschillende indexen (regio’s of sectoren) met elkaar vergelijken.


Met ratio's moet u wel voorzichtig omspringen. Een risicovolle groeionderneming zal bijvoorbeeld steevast een lagere PEG-ratio hebben dan een stabiele groeier. Het is daarom sterk aangeraden om de PEG-ratio altijd samen met andere waarderingsratio's te gebruiken.


Is het bedrijf financieel gezond?


Als belegger weet u ook graag of een bedrijf financieel gezond is. Hoeveel schulden heeft de onderneming? Genereert een bedrijf voldoende inkomsten om zijn operationele activiteiten te financieren. Analisten berekenen daarom ook de EV/EBITDA.

  • EV (Enterprise Value, ondernemingswaarde) is de beurswaarde1 vermeerderd met het bedrag van de netto schulden. Die waarde geeft aan hoeveel geld een potentiële bieder op tafel moet leggen om bij de huidige beurskoers het bedrijf over te nemen.
  • De EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation, de winst voor interestbetalingen, belastingen en afschrijvingen) geeft weer hoeveel cash er in het bedrijf wordt gecreëerd. Hoe meer EBITDA er wordt gegenereerd, hoe sneller de schulden kunnen afbetaald worden of hoe hoger de vergoeding aan de aandeelhouder kan zijn.

De waarderingsratio EV/EBITDA houdt dus rekening met de kapitaalstructuur van het bedrijf en geeft aan hoeveel keer je het bruto bedrijfsresultaat betaalt, rekening houdend met de schulden. Hoe lager de verhouding, hoe beter. Het is een nuttige ratio om bedrijven uit dezelfde sector met elkaar te vergelijken.


De koers-boekwaarde is een andere maatstaf die vaak gebruikt wordt. Ook voor beursindexen wordt deze berekend. De beurskoers wordt dan gedeeld door het eigen vermogen per aandeel. De boekwaarde of het eigen vermogen is de totale waarde die de aandeelhouder zou krijgen indien het bedrijf zou geliquideerd worden. Hoe lager de ratio, hoe goedkoper.


Krijg ik een dividend?


Het dividend is het deel van de nettowinst dat een bedrijf jaarlijks uitkeert aan zijn aandeelhouders. Een interessante maatstaf is het dividendrendement wat het dividend in verhouding tot de aandelenkoers meet. Hoe hoger het dividendrendement, hoe interessanter een aandeel wordt. Naast het dividendrendement is het ook belangrijk om de pay-out-ratio te kennen. Deze ratio geeft een idee over de duurzaamheid van de dividenden die een bedrijf aan de aandeelhouders uitkeert. De ratio geeft weer welk percentage van de winst als dividend uitgekeerd wordt. Een lage ratio geniet de voorkeur, want dan is het bedrijf wellicht in staat de volgende jaren het dividend gelijk te houden of zelfs te verhogen.


Bovenstaande ratio’s zijn een hulpmiddel bij de selectie van individuele aandelen. U kunt er echter niet mee voorspellen met hoeveel procent een aandeel zal stijgen of dalen. Beurskoersen worden immers door veel meer beïnvloed dan alleen de fundamentele analyse van een bedrijf. Belfius kiest daarom resoluut voor goed gespreide portefeuilles op basis van fondsen die passen bij de door klant gekozen beleggingsstrategie.

1 Beurswaarde of marktkapitalisatie = beurskoers * het aantal aandelen van de onderneming


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.