Beheerders van beleggingsfondsen worden beoordeeld op hun prestaties ten opzichte van een referentie-index of benchmark. Het doel is om beter te presteren dan de benchmark, zonder het genomen risico uit het oog te verliezen. Wiskundige of kwantitatieve modellen kunnen helpen om de juiste beslissingen te nemen. Bij Belfius vinden we het bovendien van essentieel belang dat onze beheerders een ESG-analyse (Environmental, Social and Governance) uitvoeren van alle bedrijven.

De ESG-benadering – een vanzelfsprekendheid voor Belfius


De ESG-logica is eenvoudig: de bedrijfsactiviteiten van een onderneming zijn zowel een bron van opportuniteiten als van risico's, maar die kunnen niet volledig gevat worden door de traditionele financiële indicatoren alleen. En dat is waar de ESG-analyse bij komt kijken.


Grondige analyses van de ecologische, sociale en governance-aspecten van elke sector, uitgevoerd door ESG-experts, brengen risico's en opportuniteiten aan het licht die ontsnappen aan de traditionele financiële analyses. Ondernemingen die hoog scoren op de ESG-criteria hebben een hogere kans op duurzame winstgroei op lange termijn.


Wat zijn de voordelen van een kwantitatieve benadering op ESG?


Beleggers in internationale aandelen beschikken over een overvloed aan informatie, wat het moeilijk maakt om de relevante rendementsfactoren te vinden. Het gevaar bestaat dat ze zich te veel laten leiden door de korte termijn of zelfs door emoties. Ook fondsbeheerders moeten zich daarvoor hoeden. De kwantitatieve benadering is erop gericht die moeilijkheden te overwinnen door de beleggingsbeslissingen te baseren op beproefde, objectieve criteria die consequent en systematisch worden toegepast op aandelen van bedrijven die het best beantwoorden aan de ESG-normen.


De kwantitatieve modellen van Candriam werden aangevuld met niet minder dan 150 factoren uit diverse categorieën, zoals:

  • de waardering van het aandeel zoals de koers-winstverhouding, de koers-boekwaarde, de verwachte groei van het aandeel...
  • macro-economische indicatoren: verwachte groei- en inflatiepercentages, vertrouwensbarometers...
  • kwaliteitsindicatoren (rendement, volatiliteit...)
  • technische indicatoren

Het kwantitatieve model werkt op ESG-niveau. Bovendien bestaan er voor elke sector specifieke modellen.


Die benadering zou kunnen omschreven worden als een ‘all weather’-benadering van stockpicking, aangezien ze door de diversiteit van de onderzochte factoren specifiek is ontworpen om het goed te doen in diverse marktomstandigheden.


Samengevat


Binnen het brede scala van beleggingsoplossingen is de combinatie van ESG- en kwantitatieve analyses vrij uniek op de markt. De ESG-filter is eerder kwalitatief en moeilijk te vatten in een kwantitatief model. Door er in een 2e stap een kwantitatieve filter op los te laten, komt u tot een selectie van ESG-bedrijven die beantwoorden aan de prestatiefactoren van het model.


Wil u hier graag meer over weten? Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder, hij of zij zal u met plezier voorthelpen.


Ontdek hoe u uw rendement mogelijk kan optimaliseren


Uw financieel adviseur bespreekt dit graag met u

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.