Wij Belgen zorgen graag voor een ‘appeltje voor de dorst’. De bedragen op de Belgische spaarrekeningen zijn daar het overduidelijke bewijs van. In sommige gevallen gaat het om een reserve voor onvoorziene gebeurtenissen, maar vaak is het geld bedoeld voor uitgaven verder in de toekomst of zelfs voor onze oude dag. De economische realiteit is echter zo dat de rentevoeten, die ver onder het inflatiecijfer liggen, onze gespaarde reserve elke dag een beetje meer uithollen.
Een regelmatig beleggingsplan kan daarom een interessant alternatief zijn.

Regelmatig beleggen zonder het juiste moment te hoeven kiezen!


Veel mensen zijn ervan overtuigd dat beleggen een verstandige keuze is, maar de angst voor een marktcorrectie houdt hen tegen. Als u dat ook zo ervaart, kan een regelmatige belegging een interessante oplossing zijn. Want zo kan u de gemiddelde aankoopprijs afvlakken en de impact van de beursschommelingen beperken. Die strategie voorkomt dat er te veel wordt belegd op het verkeerde moment. Deze redenering geldt voor alle activaklassen en is zelfs nog relevanter voor volatiele activa, zoals aandelen uit groeilanden.


Onderstaande grafiek toont de evolutie van een aandelenbelegging in groeilanden over de laatste 15 jaar. De portefeuille in het rood is sinds februari 2007 volledig belegd. De portefeuille in het zwart heeft hetzelfde bedrag belegd, maar gespreid over 15 jaar in identieke maandelijkse termijnen. Het niet-belegde deel bracht daarbij niets op1.


Bron: berekeningen Belfius Investment Strategy op basis van de MSCI EM-index (Refinitv-Datastream)

Twee aandachtspunten bij vergelijkingen van ‘regelmatige beleggingen’ en ‘eenmalige beleggingen’:

  • wie regelmatig belegt, beperkt de impact van beursstijgingen en -dalingen. Het kan de verliezen beperken als de markt daalt, maar in een groeiende markt zullen de winsten ook kleiner zijn, zeker aan het begin van een beleggingsperiode.
  • in termen van rendement kan de eenmalige belegging aantrekkelijker zijn op lange termijn. Ze blijft gedurende de hele periode volledig belegd en profiteert dus ten volle van de groei van de markt op lange termijn, maar de belegger moet bereid zijn om meer risico te nemen.

Besluit


Een eenmalige belegging kan op lange termijn meer opbrengen, maar een regelmatig beleggingsplan kan voorkomen dat er te veel wordt belegd op het verkeerde moment. Verkiest u risicospreiding in de tijd en wil u de impact van beursschommelingen beperken? Dan kan een regelmatig beleggingsplan iets voor u zijn!


Goed om te weten! Ook als u niet veel geld ter beschikking hebt, kan u beleggen met een regelmatig beleggingsplan (vanaf 25 euro per maand).1 Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.