Sommige beleggers gaan voor ‘value’ of waardeaandelen, andere kiezen resoluut voor ‘growth’ of groeiaandelen. Kent u het verschil tussen beide? Of wil u vooral kwaliteit in uw aandelenportefeuille?

Bij een aandelenportefeuille wijzen we steeds op het belang van een goede regionale en sectorale spreiding. Daarnaast kan u ook aandacht hebben voor de beleggingsstijl, namelijk het onderscheid tussen groei- en waardeaandelen.


Hoge verwachtingen voor groeiaandelen


Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven met een hogere verwachte omzet- en winstgroei. Beleggers zijn optimistisch over de toekomst van die bedrijven en daarom bereid meer te betalen. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in hogere koers-winstverhoudingen. Voorbeelden van zulke bedrijven zijn Tesla, Amazon en Netflix, maar ook Nestlé, L’Oréal, LVMH...1


Waardeaandelen goedkoper dan gemiddeld


Aandelen van bedrijven waarvan de inkomsten en winsten minder snel stijgen, noemen we waardeaandelen. Die aandelen noteren goedkoop tegenover hun fundamenten, zoals de boekwaarde en de winst. Dat verklaart waarom zulke bedrijven op de beurs als waardeaandelen worden beschouwd: u krijgt meer waarde voor uw geld. Vaak keren waardeaandelen een hoger dividend uit dan groeiaandelen. Voorbeelden zijn JP Morgan, Pfizer, Siemens...1


Niet zwart-wit


Er bestaan geen exacte regels om te bepalen of een aandeel in de categorie groei of waarde valt. Zo kan de ene analist een aandeel als groei kwalificeren, terwijl een andere het als een waardeaandeel ziet. De toekomstverwachtingen van analisten zijn in dat geval sterk uiteenlopend. Neem als voorbeeld Microsoft: eind 2011 verwachtten de analisten een lagere groei bij Microsoft, waardoor het aandeel verhandeld werd tegen een koers-winstverhouding van minder dan de helft van die van Google. Voor sommigen was Microsoft een waardeaandeel, en voor anderen toch een groeiaandeel. Bovendien kunnen bedrijven in de loop van de tijd van categorie veranderen.


In elke sector zitten zowel waarde- als groeiaandelen, maar vandaag vinden we wel de meeste waardeaandelen in de financiële, energie- en nutssector. IT en cyclische consumptie tellen dan weer veel meer groeibedrijven.

Prestaties de afgelopen jaren


Tot de financiële crisis van 2008, wisselden periodes van betere value-prestaties en betere growth-prestaties elkaar af. Sinds 2009 hebben groeiaandelen het aanzienlijk beter gedaan dan waardeaandelen. De zwakke economische groei die we sinds de financiële crisis kennen, heeft een negatieve invloed gehad op de aandelen van bedrijven met meer value-kenmerken. Tussendoor presteerde value even beter, bijvoorbeeld in 2009, 2013, 2016 en meer recent sinds november 2021. Maar de zogenaamde ‘value runs’ duurden nooit lang (een zestal maanden). Zal het deze keer anders zijn?


Groeiaandelen gevoeliger voor rentestijging


Een hogere rente heeft gevolgen voor alle aandelen. In de eerste plaats maakt het dividenden minder aantrekkelijk tegenover de opbrengst van risicoloos staatspapier. Het vergroot bovendien de financiële kosten van bedrijven, en weegt dus op de bedrijfswinsten.


Toch zijn vooral groeiaandelen rentegevoelig. Die bedrijven investeren veel en hun waardering stoelt grotendeels op toekomstige winsten. Als analisten een hogere rentevoet ‘verdisconteren’ in hun waarderingsmodellen, zal de actuele waarde van de toekomstige cashflows dalen. En dat waardeverlies is groter naarmate de kasstromen verder in de toekomst liggen. Er is dus veel kans dat de analisten hun koersdoelen naar beneden herzien. De rentestijging verklaart waarom de koersdaling in januari vooral de groeiwaarden trof.


Toekomst


Stijlrotaties voorspellen is niet eenvoudig. Daarom kiezen we eerder voor kwaliteit en spreiding over alle regio’s en sectoren. Het is voor ons essentieel dat bedrijven de ESG2-criteria respecteren en dat de fundamenten gezond zijn. Hieronder verstaan we bedrijven die waarde creëren, die kunnen buigen op een competitief voordeel met een groeiende omzet en een gezonde verhouding schulden op eigen vermogen en die bovendien beschikken over een sterk management waarmee ze de bedrijfsmodellen kunnen aanpassen aan de toekomstige uitdagingen. En vaak zijn dit groeibedrijven!1 De vermelde bedrijven dienen enkel ter illustratie en vormen geen aanbeveling.
2 ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance)


Ontdek Re=Bel, de investment-app with a cause

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.