In onzekere tijden grijpen veel consumenten terug naar hun vertrouwde merken. Bedrijven met een sterk merk hebben trouwe klanten. Ze kunnen dan ook makkelijker een prijsverhoging doorrekenen, zeker niet onbelangrijk nu de olie, gas en andere grondstoffen fors duurder werden. Is een sterk merk ook een garantie voor betere beursprestaties? We vroegen het aan Marie Lannoy, beheerder bij Candriam van een wereldwijd aandelenfonds dat kiest voor gerenommeerde bedrijven.


Marie, doen bedrijven met sterke merken het beter op de beurs?


ML: "Was het maar zo eenvoudig. Een sterk merk en loyale klanten zijn zeker belangrijk, maar er zijn nog veel andere parameters die ervoor zorgen dat een bedrijf succesvol is en blijft. De fundamenten van een bedrijf zijn belangrijk voor de belegger, maar iedereen weet dat de beurzen wispelturig kunnen zijn. Zo kunnen aandelen lange tijd over- of ondergewaardeerd zijn."


Naar welke parameters kijk je om te bepalen of een aandeel in aanmerking kan komen voor je fonds?


ML: "We bekijken 6 parameters. Eerst en vooral: een trouwe klantenbasis, die je pas hebt als je unieke producten aanbiedt van goede kwaliteit. De producten en het merk moeten voor een emotionele band zorgen bij de klanten. Die band wordt aangemoedigd en versterkt via socialemediakanalen, waar consumenten onderling ervaringen delen over de producten. Het belang van ‘influencers’ valt niet langer te ontkennen en toont onmiddellijk het belang van een 2e parameter aan: een duidelijke marketingstrategie.

Ook een sterk distributienetwerk is noodzakelijk. Bedrijven die meer en meer kiezen voor een ‘direct-to-consumer’-model, kunnen hogere marges realiseren omdat ze zonder tussenpersoon de klant kunnen bedienen. Dat kan zowel online als via eigen retailwinkels. Een wereldwijde aanwezigheid is geen must, maar wel een extra troef. Zeker als ze ook actief zijn in groeilanden, waar de middenklasse steeds meer consumeert.


Innovatie is ook een belangrijke parameter. We kijken daarvoor zowel naar het heden, als naar de geschiedenis van het bedrijf. Het merk moet al een vaste waarde zijn en genoeg aandacht hebben voor vernieuwing om mee te blijven met de nieuwe trends.


De laatste parameter vloeit als het ware voort uit al de andere: pricing power of de mogelijkheid om prijzen te verhogen zonder dat de klanten afhaken.


Hoe belangrijk is de financiële gezondheid van het bedrijf?


ML: "De financiële gezondheid is cruciaal en moet sterk genoeg zijn om te innoveren en de marketingstrategie uit te voeren. Vandaar dat nieuwkomers geen deel uitmaken van onze selectie. Vaak is hun schaal niet groot genoeg om prijzen door te rekenen en zijn hun klanten nog minder loyaal. Een bedrijf1 zoals Zoom Video Conferencing, zeer populair aan het begin van de pandemie, komt niet in aanmerking."


Kan je een paar namen geven als voorbeeld?


ML: "Een goed voorbeeld is Walt Disney. Iedereen kent het bedrijf en ze blijven relevant door te innoveren, denk aan de streamingdienst Disney+ bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld is cosmeticamerk Estee Lauder, dat 20% van haar omzet haalt uit nieuwe innovatieve producten. Het bedrijf kan de hogere kosten doorrekenen aan de consument. Ook zetten ze in op online verkoop waardoor er ruimte is voor margeverbetering. Ook luxemerken zoals LVMH of Richemont hebben vaak trouwe fans en pricing power."


Passeren al de bedrijven in je fonds langs de ESG-filter?


ML: "Als beheerder doen we een beroep op de duurzaamheidsanalisten van Candriam. Zij screenen al onze beleggingen aan de hand van een consistente en strenge ESG2-analyse. Passeert een bedrijf de filter niet, dan nemen we het niet op in het fonds. We zijn er rotsvast van overtuigd dat bedrijven die ondernemen met respect voor het milieu en voor sociale relaties met hun werknemers, klanten en leveranciers, een steentje voor hebben. Voeg daar een sterk management aan toe, dat de bedrijfsstrategie kan aanpassen aan toekomstige uitdagingen, en je bent goed op weg om een gerenommeerde onderneming te worden."1 De vermelde bedrijven dienen enkel ter illustratie en vormen geen aanbeveling.
2 ESG staat voor Environmental, Social en Governance

 

Dit document heeft een louter informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van een of meerdere financiële instrumenten, noch een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, en evenmin een bevestiging van enige transactie. Hoewel Belfius Bank de in dit document vermelde gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen vergissingen of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Belfius Bank garandeert in geen geval de volledigheid van de in dit document opgenomen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van deze informatie. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van dit document mag niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.

Opgelet: Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden, of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Als dit document verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.

Dit document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied in de zin van artikel 36 (1) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565. Belfius Bank benadrukt dat deze informatie niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied, en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.