Klimaat, gezondheid, schone mobiliteit: stuk voor stuk zinvolle en inspirerende beleggingsthema’s die Belfius zijn klanten al enkele jaren aanbiedt. Bovendien hebben ze een mooie maatschappelijke impact, naast de bijdrage aan een potentieel rendement van uw portefeuille.

Beleggen in de toekomst van de mensheid


Klimaat, gezondheid, schone mobiliteit: stuk voor stuk zinvolle en inspirerende beleggingsthema’s die Belfius zijn klanten al enkele jaren aanbiedt. Bovendien hebben ze een mooie maatschappelijke impact, naast de bijdrage aan een potentieel rendement van uw portefeuille.


En laten we nog dieper naar de kern gaan van onze toekomstgerichte strategieën, de mensheid zelf. Onze kinderen. Zij hebben voor de hand liggende basisbehoeften (voeding, bescherming en huisvesting), maar ook en vooral noden die te maken hebben met hun: ontwikkeling, emancipatie, onderwijs en welzijn. Beleggen in antwoorden op die noodzakelijkheden is investeren in de toekomst van ons allemaal.


In vele gevallen wordt er echter niet altijd aan deze behoeften tegemoetgekomen. Er is werk aan de winkel als we willen aanpakken wat een van onze grootste prioriteiten zou moeten zijn, en dat zijn zij. Daarnaast biedt het een geweldige kans voor ondernemingen die dit begrepen hebben en een gepast antwoord hebben uitgewerkt.


Maatschappelijke en morele uitdaging


"Niemand aan de kant van de weg laten staan", een van de strategische pijlers uit het 2030-plan voor ontwikkelingsactiviteiten van de VN. Kinderen maken ongeveer een derde uit van de wereldbevolking, maar ze zijn de helft van de kwetsbare groepen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kunnen enkel worden gehaald als we ons specifiek voor kinderen inspannen. Armoede, rijkdom, welzijn… allemaal onderwerpen die een andere dimensie krijgen als het om hen gaat.


De pandemie heeft er ons op een wrede manier aan herinnerd hoe vaak kinderen het zwaarste slachtoffer zijn. Of het nu gaat om de verarming of het terugschroeven van onze sociale interacties. Heel vaak heeft dit moeilijk in te schatten psychologische gevolgen, waarvan het effect nog jaren dreigt te wegen. En dit in alle sociale milieus. Het heropstarten van onze samenleving en het streven naar geluk zal zowel op materieel als moreel vlak enorme inspanningen vergen. Uitdagingen die perfect aansluiten bij de doelstelling van Belfius, namelijk om een zinvol en inspirerend te zijn voor de Belgische samenleving.


Van economisch en geopolitiek belang


Zoals in heel wat andere samenlevingsdomeinen lopen de belangen wereldwijd veel meer gelijk dan op het eerste gezicht lijkt.


Hier …


Enkel in een welvarende samenleving en een vredig sociaal klimaat kunnen de jongsten onder ons geborgen leven. En als dat de context is die we voor onze maatschappij voor ogen hebben, dan moeten we investeren in het onderwijs, de zorg, de ontplooiing en de cultuur van de volwassenen van de toekomst.

In Europa leven we al ruim 75 jaar in relatieve welvaart, maar niets is voor altijd. Voor het eerst sinds de industriële revolutie is de jongere generatie (generatie Y) minder rijk dan hun ouders op diezelfde leeftijd. Bovendien is de toegang tot eigendom zelden zo exclusief geweest, en loert kwetsbaarheid om de hoek voor de generatie die nu de leeftijd van het ouderschap bereikt. De bedreiging voor het welzijn en de ontwikkeling van baby’s vandaag is dus reëel.


En elders …


Ook kinderen uit andere regio’s van de wereld zullen een impact hebben op onze toekomst, vooral van de opkomende landen. De omgekeerde bevolkingspiramides in Westerse landen maken onze economieën namelijk in grote mate afhankelijk van de enorme Aziatische consumptiemarkten. Die markten kunnen enkel de fakkel van de wereldwijde vraag overnemen bij voldoende lokale economische groei. Wat natuurlijk afhangt van de toekomstige volwassenen in die regio’s …


En zo is de cirkel rond. De ontwikkeling van de kinderen in de groeilanden is evident vanuit een moreel oogpunt, maar wordt ook vanuit een puur economische invalshoek belangrijk. Kortom, of het nu Belgen, Europeanen of kinderen afkomstig uit de groeilanden zijn: de jongsten onder ons vormen een steeds fundamentelere hoeksteen voor het verzekeren van onze toekomst.


Potentieel voor bedrijven die oplossingen aanreiken


Uiteraard kan een investering of een belegging maar worden overwogen als ze voldoende rendement biedt. Ook daar is het potentieel aanwezig.


Neem bijvoorbeeld pediatrisch medisch materiaal, of nieuwe geneeskundige behandelingen specifiek voor kinderen, die genieten nu al jaren specifieke ondersteuning. Dat is te wijten aan een nieuw gezondheidsbeleid, zowel in westerse landen als in Azië, en een groei van de activiteit die 10% hoger ligt voor gespecialiseerde marktspelers.


Of systemen voor ouderlijk toezicht op het gebruik van software, waarmee ouders kunnen zorgen voor een beter evenwicht tussen slaap en activiteit voor hun kinderen, zijn op steeds meer markten beschikbaar. Ze worden overigens aangemoedigd door tal van toezichthoudende instanties.


Ook hoogtechnologische pedagogische tools en materialen, wat voor een efficiënter leerproces zorgt, worden steeds vaker gebruikt in onderwijssystemen. Die jonge markt wordt intussen al op verscheidene miljarden dollar geraamd.


Dit zijn maar enkele voorbeelden die aantonen hoe ondernemingen die oplossingen aanreiken een graantje kunnen meepikken van een marktgroei die veel hoger ligt dan die van de algemene economie.


Wil u meer weten over dit nieuwe thema?


Nieuw thema in de Toekomstfondsen!

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.