De herfst is in aantocht. We hebben er al een goed beursjaar opzitten. De economie herstelt in veel landen sneller dan verwacht. De rente blijft voorlopig laag, maar de inflatie loopt wel op. Welke stoorzenders kunnen de beursrally afremmen? Moeten we beurswinsten veiligstellen?

Inflatie


De inflatie trekt wereldwijd aan. De prijsstijgingen zijn het gevolg van het krachtig herstel van de wereldeconomie en de stijgende vraag. De grondstoffen werden als eerste duurder. Eerst zagen we een normalisatie van de prijzen, na de forse dalingen in de lente van 2020 op het hoogtepunt van de Covid-crisis. Nu lopen de prijzen op door de hoge vraag waardoor er een tekort aan onderdelen is. Wegens het chiptekort vallen bijvoorbeeld autofabrieken stil en stijgen de prijzen van tweedehandsauto’s. Toch geloven we dat het chiptekort een tijdelijk probleem is. De fabrikanten zullen enerzijds hun productiecapaciteit optrekken en anderzijds zal de vraag (onder andere naar pc’s en andere thuiswerkbenodigdheden) geleidelijk afnemen. Nu de economieën terug open zijn, zal het consumptiepatroon verschuiven naar meer diensten (horeca, ontspanning, toerisme). Het chiptekort zal de komende maanden waarschijnlijk opgelost raken, zeker ook omdat er geen structureel tekort is aan de basisgrondstoffen waaruit ze gemaakt worden. Dat is een ander verhaal voor olie en zeldzame metalen.


Ondanks de groene transitie blijft de vraag naar olie toenemen, vooral in landen zoals China, India… Het aanbod volgt echter niet. In de VS zijn, met de verkiezing van Biden, de investeringen in schalieolie fors teruggeschroefd. Saoedi-Arabië heeft een prijs van 80 dollar per vat nodig om haar fiscaal budget in evenwicht te houden. Het land hamert dan ook op productie-discipline bij de andere OPEC-leden. Het kartel produceert in vergelijking met de start van de pandemie, nog altijd een stuk minder vaten per dag. Een daling van de olieprijs verwachten we dan ook niet, prijsdalingen bij metalen nodig voor de groene transitie evenmin. Tot slot stijgen ook de voedingsprijzen door het extreem weer deze zomer.


Belfius Research verwacht minder inflatie in 2022:

Inflatieverwachtingen 2021 2022
Eurozone 2,1% 1,6%
V.S. 3,5% 2,5%

Rente


De lage rente is een belangrijke verklaring voor de stijgende beurzen. Als de inflatie te fors stijgt, zouden de centrale banken wel eens sneller naar het rentewapen kunnen grijpen. In de ontwikkelde landen is dat risico zeer klein. Zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bankiers zien de inflatie-opstoot als een tijdelijk fenomeen. De Amerikaanse Centrale Bank plant haar eerste renteverhoging pas in 2023. Zolang de economie niet op volle toeren draait, wil ze een plotse rentestijging absoluut vermijden. Daarom bereidt ze de markt ook langzaam voor op een geleidelijke afbouw van haar obligatieprogramma, wellicht begin 2022. De Europese Centrale Bank heeft geen plannen om de rente op te trekken, noch om haar obligatieprogramma af te bouwen. Sommige analisten spreken zelfs pas van een eerste renteverhoging in 2025! Bovendien mikt de ECB nu op 2% inflatie, in plaats van de vroegere doelstelling ‘dichtbij, maar net onder de 2%’. Een nuance, maar de nieuwe doelstelling geeft wel meer flexibiliteit om een inflatie hoger dan 2% toe te laten.

In de groeilanden heeft de hogere inflatie wel al tot rentestijgingen geleid. Bijvoorbeeld: Brazilië trok de centrale bank dit jaar al 4 keer de rente op om de inflatie te beteugelen. Voorlopig met weinig succes omdat de prijsstijgingen ook het gevolg zijn van de extreme droogte waardoor niet alleen voedsel, maar ook elektriciteit (door lege stuwmeren) duurder worden.


Covid-19


De onvoorspelbaarheid van het virus kan nog een schaduw werpen op het economisch herstel. China en landen met een lage vaccinatiegraad vormen een risico. De werkzaamheid van de Chinese vaccins is nog onduidelijk. Bovendien treedt China bij de minste opflakkering van het virus zeer streng op met strikte lockdowns. Een economische groeivertraging van China zou een invloed kunnen hebben op de hele wereld.


Toch geloven we niet dat eventuele nieuwe varianten evenveel economische en menselijke impact zullen hebben. De westerse vaccins zijn tot nu toe zeer effectief. Leven met het Covid-19 virus zal het nieuwe normaal zijn.


Einde beursrally?


Momenteel zijn aandelen niet goedkoop. We verwachten de komende 12 maanden beperktere beursstijgingen dan het afgelopen jaar. De geciteerde stoorzenders kunnen zorgen voor meer schommelingen. Toch maken we ons geen grote zorgen: we zien geen hyperinflatie en ook de stijging van de rentevoeten zal zeer geleidelijk verlopen. De reële rentevoeten (rente na aftrek inflatie) kunnen nog geruime tijd negatief blijven, een niet te onderschatten steun voor de aandelenmarkten.


Of u al dan niet winsten veiligstelt, hangt van verschillende factoren af (beleggingshorizon, risico-appetijt). Als bepaalde sectoren, regio’s of posities een (te) hoog gewicht hebben, dan is het altijd een goed idee om wat winsten veilig te stellen. U kan ze bijvoorbeeld transfereren naar gestructureerde beleggingen met gedeeltelijk recht op terugbetaling van uw belegde kapitaal. Spreek erover met uw relatiebeheerder. Op lange termijn zijn we ervan overtuigd dat aandelen een plaats verdienen in elke portefeuille

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.