De strengere regelgeving rond onderwijsaandelen jaagt een schokgolf door de Chinese beurzen. Paniekverkopen leiden tot forse verliezen, vooral bij de Chinese internet- en techbedrijven. Beleggers vrezen een mogelijke strengere wetgeving in alle sectoren die de voorbije jaren fors zijn gegroeid. Zal het zo’n vaart lopen?

Terugblik


15 februari 2020 tot 15 mei 2021

Na een sterke prestatie in 2020 en het begin van dit jaar krijgen de Chinese aandelen het moeilijk. Een minder soepel monetair beleid, een strenger optreden tegen vastgoedspeculatie en aanhoudende spanningen met het Westen verklaren de daling.


15 mei tot 21 juli 2021

Vanaf midden mei beginnen de Chinese aandelen uit te bodemen. De zorgen over een strakker monetair beleid met een eventuele renteverhoging raken op de achtergrond omdat de kredietgroei vertraagt. Op 14 juli verlaagt de centrale bank zelfs onverwacht de reserveverplichtingen van de banken.


22 juli tot 27 juli 2021

Een sanctie voor de beursgenoteerde taxidienst Didi en een onverwacht strenge regelgeving voor (online) privé¬onderwijs (een markt van 120 miljard USD) ontketenen een verkoopgolf van vooral Chinese techaandelen.


28 juli 2021

Peking probeert de gemoederen te bedaren door een call van de regelgever met Amerikaanse en Chinese investeerders. Ze benadrukken dat de nieuwe regelgeving voor de onderwijssector niet wordt veralgemeend. Na het gesprek veren de Chinese techaandelen op.


Grafiek: Evolutie van de MSCI China, de referentie-index voor de Chinese beurs


MMI Graph

Verstrenging al een tijd aan de gang


‘You’re not special anymore’ is samengevat de boodschap die Peking in het najaar van 2020 richting Chinese techbedrijven stuurde. Toen blokkeerde Peking in extremis de geplande beursgang van de fintechgroep Ant, een onderdeel van e-commercereus Alibaba. In april 2021 volgde een recordboete van 2,8 miljard dollar voor Alibaba voor misbruik van zijn dominante marktpositie. In juli haalde de Chinese cyberwaakhond Didi uit de appstores wegens mogelijke privacyschendingen. De strengere regelgeving voor het privéonderwijs is wellicht niet de laatste in het rijtje. De online gamingindustrie staat ook op de radar.


Waarom strengere regelgeving?


Officieel verbiedt China buitenlandse investeringen in sectoren die cruciaal zijn voor de nationale veiligheid (internet, media, onderwijs en financiën). Toch liet het land oogluikend toe dat zijn techbedrijven noteerden op de Amerikaanse beurs. Zo konden ze buitenlands kapitaal en expertise aantrekken om te groeien. De voortdurende escalatie van de spanningen met de VS, ook na het aantreden van president Biden, heeft de houding van de Chinese regering veranderd. Peking vreest dat door de toenemende Amerikaanse controle op Chinese bedrijven met een beursnotering in de VS gevoelige informatie in handen kan komen van een vijandige Amerikaanse regering. Daarnaast hebben de aangescherpte regels ook tot doel eventuele sociale wantoestanden aan te pakken. Met het verbod op winst voor het privéonderwijs wil China de financiële druk op gezinnen verlichten.


Investeringsverhaal op lange termijn intact


Zowel de Amerikaanse als de Chinese toezichthouders worden steeds kritischer voor beursnoteringen van Chinese bedrijven in de VS. Dit kan een katalysator zijn om de liberalisering van de financiële markten verder te versnellen. Om aan de groeiende financieringsbehoeften van de binnenlandse ondernemingen te voldoen, moet enerzijds het massale spaargeld van de Chinese gezinnen gemobiliseerd worden. Als ze anderzijds buitenlandse beleggers willen aantrekken, zal de beurs van Hongkong wellicht het financieringsknooppunt blijven.

Voor beleggers is het momenteel onduidelijk hoe de regelgeving verder zal verstrengen, en welke sectoren en bedrijven (nog) getroffen kunnen worden. Dit leidt tot een structurele verhoging van de risicopremie. Op korte termijn zijn de vooruitzichten nog onzeker, maar op lange termijn kan het een positief verhaal zijn. Door de macht van grote technologiebedrijven te beperken, geeft China ook kleine bedrijven de kans om op te komen. Hoe dan ook is het duidelijk dat China het lokale spaargeld wil zien vloeien naar zijn (top)bedrijven en blijft het land inzetten op onder meer elektrische auto’s, zonne-energie, cloud, 5G en op de binnenlandse consumentenmarkt.


Conclusie


De huidige schommelingen tonen aan dat beleggen in Chinese aandelen aangewezen is voor de dynamische belegger die een langetermijnhorizon heeft. Aan markettiming doen is onmogelijk, maar wie regelmatig in de tijd instapt, zal op termijn de vruchten plukken van een land waar de koopkracht van zijn consumenten jaar na jaar toeneemt.


Wil u meer weten over dit nieuwe thema?


Ontdek hier hoe u uw beleggingen kan spreiden in de tijd

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.