Nu er nog nauwelijks rendement te vinden is op westers obligatiepapier, kijken veel beleggers naar de obligaties van de groeilanden. Dat dat niet zonder risico is, zagen we in 2020. Toen kregen zowel de obligaties als de munten van die landen rake klappen1. De laatste maanden herontdekken investeerders deze beleggingscategorie.

Waarom kunnen groeilandobligaties aantrekkelijk zijn?


  • De reële rente, de rente na aftrek van inflatie, is in de meeste groeilanden positief. Dat is vandaag niet langer het geval in de VS, noch in de eurozone. Bovendien hebben de centrale banken van deze landen ook een inflatiedoelstelling, waardoor het risico op vergalopperende prijzen of hyperinflatie in de meeste landen beperkt is.
  • De vaccinatiecampagnes komen ook in Turkije, China, Indië, Indonesië, Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika… op gang. De economische groei zal wereldwijd herstellen en versnellen.
  • Groeilanden rijk aan grondstoffen zullen profiteren van de gestegen vraag en hogere prijzen.
  • De Amerikaanse dollar werd in 2020 goedkoper. Veel groeilanden lenen nog altijd in dollar, meestal tegen lagere rentes dan bij leningen in hun eigen munt. Als de dollar goedkoper wordt, dan worden de kosten (rente en terugbetaling) omgerekend naar hun eigen lokale munt ook goedkoper. Omgekeerd is een stijgende dollar eerder negatief voor de groeilanden.

Wat zijn de risico’s van groeilandobligaties?


  • Als de beleggers meer risico-avers worden, kunnen groeilandobligaties van minder goede kwaliteit in waarde dalen.
  • Een stijgende Amerikaanse rente kan de geldstromen richting groeilanden doen opdrogen.
  • De beleggers mogen zich niet blindstaren op de hogere rente. De kredietkwaliteit is even belangrijk. Het afgelopen jaar waren er bijvoorbeeld kredietratingverlagingen in Zuid-Afrika, India, Mexico, Brazilië… Een klein aantal groeilanden heeft een enorme schuldenberg. We zagen in 2020 al schuldherschikkingen in Argentinië, Ecuador, Libanon, Venezuela, Suriname, Zambia…

(1) In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten.

Selectief zijn is meer dan ooit belangrijk


De overheidsschuld van sommige groeilanden mag dan wel hoog zijn, hun gemiddelde overheidsschuld is dat niet: slechts 61% tegenover 141% voor de G7-landen2. Selectiviteit blijft dan ook cruciaal om winst te halen in deze omvangrijke activaklasse van bijna 100 landen. Laat het beheer dus over aan specialisten. Fondsenbeheerders kiezen de landen met een goede verhouding rendement/risico, ze maken een keuze tussen overheids- en/of bedrijfspapier en tussen schulden in lokale munt of in dollar. Verder speelt ook de looptijd een rol.

Fondsen die beleggen in groeilandobligaties mogen dus niet ontbreken in uw portefeuille. Beperk het gewicht tot 15% van het obligatiegedeelte.

(2) Bron: IMF (Internationaal Monetair Fonds)


Wenst u meer informatie?


Contacteer uw financieel adviseur.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.