Hebt u er wel eens aan gedacht om een klein beetje zwart-geel-rood aan uw beleggingen toe te voegen? Want ons vlakke landje beschikt over heel wat troeven: de geografische ligging, de kwaliteit van de ondernemingen, de financiële vooruitzichten... Stuk voor stuk elementen die u zouden moeten overtuigen.

De Belgische economie: tal van troeven


In de 1e plaats is ons land een erg open economie: de toegangspoort voor heel wat producten (met name via de haven Antwerpen-Zeebrugge of via Liège Airport), een goed uitgebouwde wegeninfrastructuur, erkende kwaliteitsvolle arbeidskrachten, een geografische positionering tussen Frankrijk, Duitsland en Nederland... Eenvoudig gesteld: export en import nemen elk ongeveer 80% van ons bruto binnenlands product voor hun rekening. Ter vergelijking: het exportcijfer schommelt rond 45% voor de hele eurozone en bedraagt slechts 15% voor de VS.

We zijn dus sterk verbonden met de internationale omgeving. Aangezien de economie zowat overal opveert, mogen we ervan uitgaan dat onze eigen economie in 2021 zal groeien met ongeveer 3,6% (volgens Belfius Research).

De laatste jaren zien we dat hightech sectoren (biotechnologie, chemie en luchtvaart om er maar enkele te noemen) meer en meer voor België kiezen. Daarnaast telt ons land telt heel wat internationale vooraanstaande bedrijven1: Solvay, AB InBev, Umicore

Op financieel vlak ten slotte liggen de verwachte winstgroeicijfers van de beursgenoteerde bedrijven de komende jaren boven de 15% (Bel20: 18% in 2021 en 16% in 2022). De beurswaarderingen zijn iets duurder dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar (wat momenteel het geval is voor alle regio’s) Toch blijft de verhouding prijs/boekwaarde aantrekkelijk: die ligt op 1,36 (op 2 maart), wat lager is dan het gemiddelde op 10 jaar van 1,58.

De ideale gelegenheid om te beleggen in België!


"Klein van omvang, groot van talent"

Waarom ergens anders gaan zoeken wat we zelf zo goed doen? Ons land telt heel wat kleine en middelgrote ondernemingen, dat wil zeggen: ondernemingen met een beurskapitalisatie van 2 à 10 miljard euro, de zogenaamde small- en midcap aandelen. Sommige ervan onderscheiden zich op onze binnenlandse markt en genieten al heel wat faam, zoals Lotus Bakeries, Colruyt, Barco

"België, land van investeringen"

Volgens Ernst & Young2 behoort ons land tot de top 5 van Europese landen die het meeste buitenlandse investeringen aantrekken. Maar er worden ook binnenlandse investeringen gedaan. Denk maar aan holdings zoals Ackermans & Van Haaren, actief in de baggersector of in private banking, of aan de Groep Brussel Lambert, die investeert in heel uiteenlopende sectoren (mijnontginning, bouwmaterialen, wijnen en geestrijke dranken, sportartikelen…). De Belgische financiële sector geniet een zekere faam, zowel bancair als op het vlak van verzekeringen. De vooruitzichten zijn bemoedigend en de financiële sector is dan ook één van de Belfius Convictions voor 2021.

"Elke Belg heeft een baksteen in de maag"

De Belgische vastgoedsector speelt een belangrijke rol in onze economie en telt heel wat beursgenoteerde bedrijven. Ondanks Covid-19 zijn de vooruitzichten interessant, afhankelijk van het soort vastgoed.

  • Logistiek en opslag zullen zeker profiteren van de boom als gevolg van de exponentieel groeiende e-commerce
  • Gezondheidsvastgoed: ondanks de pandemie blijven we nood hebben aan meer woonzorgcentra en aan kwaliteitszorg om de vergrijzing op te vangen.
  • Kantoorvastgoed zal het dit jaar wellicht goed doen in België, in tegenstelling tot in andere Europese landen, zo zegt vastgoedadviesbureau CBRE3.
  • Residentieel vastgoed biedt eveneens mooie vooruitzichten, aldus CBRE. Actoren in nichesectoren (bv. huisvesting voor studenten) zouden hier wel bij kunnen varen.

Samengevat


Ons land telt heel wat talentvolle bedrijven. En de vooruitzichten voor de toekomst zijn uitstekend, ongeacht de activiteitensector en de omvang van de onderneming.


(1) Let op: de geciteerde ondernemingen worden louter ter illustratie vermeld en vormen geen koopadvies.
(2) Bron: persbericht EY België blijft in de top 5 van Europese landen die de meeste buitenlandse investeringen aantrekken
(3) Bron: CBRE


Wil u beleggen in Belgische aandelen?


Contacteer dan zeker uw uw financieel adviseur, die u hier graag bij helpt..


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.