Hoewel we nog niet van Covid-19 en zijn varianten verlost zijn, zijn we ervan overtuigd dat de economie later dit jaar sterk zal beginnen herstellen. Vanaf de zomer zullen de meeste landen de beperkingen geleidelijk opheffen. En we verwachten dat de meeste consumenten het geld zullen laten rollen. Welke sectoren profiteren hiervan het meest?

Cyclische sectoren


De zogenaamde cyclische sectoren zullen floreren wanneer de economie uit het dal kruipt. Cyclische bedrijven zijn bedrijven die gevoeliger zijn voor het economische klimaat. Denk aan de automobielsector, de vrijetijdssector, luxeproducten… Wanneer de economie terugvalt, stellen consumenten dit soort aankopen uit, waardoor hun omzet meer daalt dan die van andere 'defensievere' bedrijven uit bv. de voedings- of farmasector. En door de lockdowns kregen ze extra zware klappen te verduren.


De industrie


Tijdens de 2e besmettingsgolf bleven de industriële bedrijven open, waardoor hun schade al bij al beperkt bleef. En zowel in de VS als in Europa maken overheden massaal geld vrij om te investeren in hernieuwbare energie, infrastructuur, transport, renovatie van gebouwen enz. De industrie zal profiteren van de uitvoering van wind- en zonne-energieprojecten en het opstarten van een schone waterstofeconomie in Europa. En de Europese missie voor duurzaam vervoer is een opsteker voor de logistieke sector. Zo wil de EU een miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen installeren tegen 2024.

Grondstoffen


De olieprijs is erg gevoelig voor de stand van de economie. Ze stuikte dan ook ineen toen de wereld in lockdown ging in maart 2020. Maar door het verminderde aanbod van producenten en de hoop dat de uitrol van vaccinaties een herstel van de vraag zal stimuleren, is de prijs helemaal hersteld. De prijs van een vat ruwe Brent-olie bereikte onlangs zelfs het hoogste punt in 14 maanden: 68 dollar.

Ook de prijs van zilver en andere industriële metalen zal wellicht stijgen. Zilver wordt ook gebruikt in industrieën als elektronica en zonnepanelen, en de vraag zal toenemen naarmate de pandemie onder controle wordt gebracht en de wereldeconomie herstelt.


Veel spaargeld aan de zijlijn


Veel mensen hebben sinds het begin van de pandemie meer gespaard. Uit voorzorg of uit noodzaak – veel winkels bleven dicht. In de eurozone is er in maart-april vorig jaar gemiddeld dubbel zoveel gespaard als het jaar ervoor. Momenteel ligt de spaarratio nog steeds hoger dan begin 2020. Al dat spaargeld zal vanaf de zomer zijn weg zoeken naar de consumptie. De prima prestatie van de economie tijdens de zomer van 2020, toen de lockdownmaatregelen opgeheven werden, liet ons al zien hoe veerkrachtig de economie kan zijn wanneer de angst voor het virus naar het achterplan verdwijnt. Cyclische aandelen zullen hier wellicht het meest van profiteren. Op de Britse en Europese beurzen noteren iets meer cyclische bedrijven dan in de Verenigde Staten. Vandaar ook onze lichte voorkeur voor Europese bedrijven. Europese aandelen mogen 40 tot maximaal 45% uitmaken van een goed gespreide aandelenportefeuille.


Wenst u meer informatie?


Contacteer uw financieel adviseur.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.