Omdat we alsmaar langer leven, hebben uw kinderen hun erfenis vaak niet echt ‘nodig’. U kan er dan voor kiezen om het vermogen (deels) rechtstreeks na te laten aan de kleinkinderen, en dit via een begunstiging in een levensverzekering. Bovendien bespaart u zo op de erfbelasting.

Ruim gamma bij Belfius


U kan kiezen voor:

  • tak 21 met een gewaarborgd rendement en kapitaalbescherming
  • tak 23 met een ongekend rendement en geen kapitaalbescherming door onderliggend te beleggen in fondsen

Ook een combinatie van beide is mogelijk, zodat u zekerheid combineert met een mooi potentieel rendement. Dat laatste is zeker een troef in deze tijden van lage rente. Uw financieel adviseur kan u meer informatie geven over de verschillende fondsen.


Veel vrijheid met nieuwe wetgeving


Wil u uw kleinkinderen bevoordelen bij uw overlijden, hou dan rekening met het minimum erfdeel van uw eigen kinderen, want dat kan u hen niet ontnemen. Deze wettelijke reserve voor uw kinderen bedraagt door het nieuwe erfrecht de helft van de nalatenschap. Over de andere helft kan u vrij beschikken. Tot de helft van uw vermogen kan u dus nalaten aan uw kleinkinderen.


Flexibiliteit van een levensverzekering


Om het vermogen bij uw overlijden (deels) na te laten aan uw kleinkinderen, kan u ze begunstigen in een levensverzekering. De flexibiliteit ervan is een enorme troef. Als verzekeringnemer blijft u normaal aan de knoppen zitten: u bepaalt bv. waarin u belegt en stuurt uw strategie bij wanneer u wil, u kan (een deel van) de reserve afkopen en de begunstiging bij overlijden wijzigen.


Lagere erfbelasting


Als u meer erfgenamen (kinderen én kleinkinderen) betrekt in de nalatenschap, daalt de totale erfbelasting, want de tarieven zijn progressief (hoger tarief bij hogere geërfde bedragen/persoon). Hoe meer kinderen en kleinkinderen erven, hoe groter de besparing.


Bijkomend voordeel is dat een deel van uw vermogen meteen bij de kleinkinderen terechtkomt, waardoor ze er geen erfbelasting meer op moeten betalen als uw kinderen sterven. Dat is wel het geval als enkel uw kinderen van u erven.

Interessant om te weten


Als een grootouder bij overlijden maximaal 12.500 euro nalaat aan een kleinkind, is er geen erfbelasting op verschuldigd in Vlaanderen. Beide grootouders kunnen aan elk kleinkind belastingvrij tot 12.500 euro nalaten, dus in totaal 25.000 euro/kleinkind over beide nalatenschappen.

In Brussel en Wallonië bestaat deze mogelijkheid niet, maar de te betalen erfbelasting valt er ook lager uit als men de kleinkinderen betrekt bij de successieplanning.


Meer info over de verschillende levensverzekeringen bij Belfius?
Surf naar: belfius.be/beleggingsverzekeringen


Tip


U kan terecht bij uw financieel adviseur om de begunstigingsclausule van uw polis te bepalen om uw vermogen optimaal over te dragen. Hebt u bijvoorbeeld meerdere kinderen, dan rijst de belangrijke vraag of u elk kleinkind evenveel wil nalaten (‘per hoofd’) of dat het totale bedrag dat u aan de kinderen van uw zoon nalaat, even groot is als het totale bedrag dat u aan de kinderen van uw dochter nalaat (‘per tak’).