Overheidsobligaties brengen niets meer op. Ze kunnen zelfs geld kosten door het groeiend aantal obligaties met negatieve rentevoet. Beleggers zoeken dus naar alternatieven, zoals ‘hoogrentende obligaties’.

Er zijn 2 soorten bedrijfsobligaties: hoogwaardige obligaties of ‘Investment Grade bonds’ en minderwaardige, speculatieve obligaties of ‘High Yield bonds’. Deze classificatie berust op scores (‘ratings’ of ‘grades’) die ratingbureaus als Standard & Poor’s, Moody's en Fitch toekennen aan een onderneming op basis van bepaalde criteria en financiële ratio’s. De rating geeft een indicatie van de kredietwaardigheid van een onderneming, d.w.z. haar capaciteit om interesten te betalen en – vooral – om haar schulden terug te betalen op de vervaldag.


De hoogste rating AAA wordt doorgaans toegekend aan landen. De zogenoemde speculatieve, hoogrentende obligaties met ratings onder BBB (BB, B, C en D) bevinden zich onderaan de ladder. Ze bieden een hoger rendement dan kwaliteitsobligaties. De beurslogica wordt dus gerespecteerd: hoe hoger het risico, hoe hoger het potentieel rendement.


Verdere renteverlaging?


De groei in de eurozone blijft slap. In juli suggereerde Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), dat hij – behoudens verbetering – nieuwe maatregelen zal nemen om de economie aan te zwengelen. De markten verwachten dus een renteverlaging en een nieuwe aankoop van effecten, inclusief bedrijfsobligaties, door de ECB.


Eigenlijk ontmoedigt de ECB risicoloze beleggingen en moedigt ze alternatieve beleggingen aan. In een context van slappe groei en goedkoopgeldbeleid vinden we het dus verstandig om Europese hoogrentende obligaties in portefeuille te houden als diversifiëring. Het risico moet u er wel bij nemen.


Onze vaststellingen

  • De beleidsopties van de centrale banken kunnen in de kaart spelen van fondsen die rendement zoeken.
  • De ECB zou opnieuw bedrijfsobligaties in haar aankoopprogramma van effecten kunnen opnemen.
  • Ook al bieden hoogrentende Europese obligaties tegenwoordig een laag rendement, ze hebben wel een interessant rentevoordeel (zie grafiek).
  • Het aantal faillissementen zal waarschijnlijk beperkt blijven. We verwachten een slappe groei in de eurozone, maar sluiten een recessiescenario voorlopig uit. Aanhoudend lage rentevoeten geven ondernemingen de kans om zich goedkoop te financieren.

Nieuw elan voor zoektocht naar rendement


De recente verklaringen van de ECB scheppen de mogelijkheid om de rente dit najaar op een lager peil te brengen, wat een nieuw elan kan geven aan de zoektocht naar rendement. De hoogrentende Europese bedrijfsobligaties kunnen er maar wel bij varen! Toch blijven er risico’s, zoals een sterkere groeivertraging, escalerende handelsspanningen, centrale banken die de markten ontgoochelen of ieder ander element dat de markten ertoe aanzet zich te verschansen achter activa met een kleiner risico. Reden genoeg om meer dan ooit selectief te zijn en uw portefeuille goed te spreiden: het leitmotiv van onze beleggingsstrategie.


MMI Renteverschillen


We nemen een positie in hoogrentende obligaties van maximum 10% van het obligatiegedeelte van de portefeuille.