In deze editie

  • Uw kleinkinderen begunstigen via een levensverzekering

    Omdat we alsmaar langer leven, hebben uw kinderen hun erfenis vaak niet echt ‘nodig’. U kan er dan voor kiezen om het vermogen (deels) rechtstreeks na te laten aan de kleinkinderen, en dit via een begunstiging in een levensverzekering. Bovendien bespaart u zo op de erfbelasting.

  • Groeilanden behouden hun plaats in uw beleggingsportefeuille.

    De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China houden de wereld al bijna 2 jaar in de ban. Het verklaart de terugval van de wereldhandel en -groei. De laatste maanden is de toon verhard, wat ook een invloed heeft op de beleggingen van de groeilanden.